• Rocznica odzyskania niepodległości

  Dnia 13 XI 2014 r. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły spotkali się w sali gimnastycznej, aby oddać hołd i cześć pamięci wszystkim patriotom, którzy składając niejednokrotnie najwyższą ofiarę, czyli swoje życie, uczynili nasz kraj wolnym i niezależnym.

  Dziś nie musimy walczyć i oddawać swego życia, lecz musimy pamiętać o tych wszystkich, którzy nie szczędzili Ojczyźnie tego, co dla nich najcenniejsze, którzy wszystko, co najlepsze złożyli u stóp Matki – Ojczyzny.

  Nadszedł nowy wiek. Zmienia się świat, Europa i Polska. Młode pokolenie ma szansę żyć w nowych, lepszych czasach. Jednak powinno czuć na sobie odpowiedzialność za losy kraju i świata, za losy nasze i naszych bliskich. My dziś żyjący, dzięki naszym przodkom, możemy w pełni docenić niepodległość Ojczyzny. Jesteśmy im wdzięczni za naszą wolną Polskę. Wierzymy, że nasze życie, nauka, praca, poświęcenie będzie choćby częścią długu jaki musimy wobec nich spłacić. Obiecujemy o nich pamiętać zawsze. Dlatego rokrocznie przygotowujemy uroczystość rocznicową związaną z datą odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie kl. IV – VI z powagą i skupieniem recytowali poezję patriotyczną, chór szkolny wykonał pieśni patriotyczne m. in.: „Marsz Pierwszej Brygady”, „Wojenko, wojenko”, „Marsz Polonia”. Narratorki natomiast przekazywały informacje historyczne, które przybliżyły słuchaczom drogę Polski do niepodległości oraz podzieliły się refleksjami na temat współczesnego patriotyzmu i powinności jaka spoczywa na obecnych i przyszłych pokoleniach w stosunku do naszej historii, tradycji, suwerenności i ludzi, którzy o nią walczyli. Wolność bowiem nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją stale zdobywać na nowo – jak nauczał swoich rodaków Jan Paweł II.

  Mówimy ojczyzna, wolność, niepodległość, odwaga, bohaterstwo, poświęcenie, hołd. Cóż znaczą dziś te słowa? Kto ma nauczyć dzieci i młodzież je rozumieć i nadawać im nowego znaczenia? Uczniowie muszą czerpać z doświadczeń rodziców, dziadków, nauczycieli i wychowawców. Program ten został przygotowany właśnie przez grupę nauczycieli: p. H. Taube, p. A. Bartnik, p. T. Kuranta i p. J Szwałka. Uroczystość zakończyła p. dyrektor szkoły – B. Rosołowska jeszcze raz podkreślając ważność tego święta oraz poprosiła zebranych o uczczenie minutą ciszy wszystkich poległych w obronie Ojczyzny.

  Zdjęcia ►►►

 • Budynek pierwszej szkoły odnowiony

  Pamiętamy i pielęgnujemy dzieje Szkoły Podstawowej w Bychawce

  W  związku ze 160 - letnią rocznicą powstania budynku szkolnego w Bychawce, dnia 9 listopada 2014 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli we Mszy św. oraz uroczystości poświecenia zabytkowego budynku dawnej szkoły, który jednocześnie został gruntownie wyremontowany w bieżącym roku i ponownie oddany do użytku społeczności bychawczyńskiej.

  Podczas nabożeństwa, oprócz pocztu sztandarowego miejscowej OSP, naszą szkołę reprezentował uczniowski poczet z historycznym sztandarem, z 1926 r. We Mszy św. uczestniczyli organizatorzy uroczystości – miejscowi strażacy (opiekunowie tego budynku), przedstawiciele władz powiatowych na czele ze Starostą Lubelskim – Pawłem Pikulą i gminnych władz samorządowych z Burmistrzem Bychawy – Januszem Urbanem, a także pani dyrektor naszej szkoły - Bogumiła Rosołowska, nauczyciele, uczniowie, rodzice i parafianie. Mszę św. celebrował ksiądz proboszcz - Stanisław Góra. Oprawę liturgiczną przygotowali uczniowie pod kierunkiem pani Dyrektor i pana Tadeusza Kuranta. Po homilii, z informacjami historycznymi dotyczącymi początków funkcjonowania szkoły w naszej miejscowości, fundatorów, budowniczych tej pierwszej placówki oświatowej z 1854 r, wystąpił emerytowany nauczyciel polonista – pan Andrzej Mendykowski, który na końcu swojego wystąpienia w imieniu mieszkańców Bychawki podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w pozyskaniu środków na remont i jego wykonanie.

  Po Mszy św. zebrani przeszli na teren starego cmentarza, na którym znajduje się grób fundatora pierwszej Szkoły Elementarnej w Bychawce – Józefa Poniatowskiego, aby modlitwą złożyć hołd darczyńcy. Następnie wszyscy przeszli przed pięknie odremontowany budynek dawnej szkoły, gdzie nastąpiła ceremonia poświecenia tego obiektu przez kapłana. Swoimi refleksjami na temat, konieczności remontu tego zabytku i jego przeznaczenia dla miejscowej społeczności, podzielił się Pan Burmistrz i Pan Starosta. Następnie gospodarze obiektu zaprosili zebranych do środka budynku, w którego pomieszczeniach obecnie funkcjonuje biblioteka publiczna i pracownia komputerowa.

  Na pamiątkę tej uroczystości pozostawiono na frontowej ścianie tablicę informacyjną z napisem:

  Budynek powstał w 1854 r.
  Z inicjatywy i wsparcia  tutejszego proboszcza – Ks. Walentego Baranowskiego.
  Przeznaczony był na szkołę elementarną kontynuatorkę istniejącej wcześniej 
  szkółki parafialnej w Bychawce.
  Fundusze na budowę tej placówki oświatowej przeznaczył w 1844 r. dziedzic Tuszowa 
  pułkownik wojsk polskich Józef Ciołek Poniatowski.

  Nauka w tej szkole trwała do 1937 r.

  Bychawka, A.D. 2014

  Tekst opr. Anna Bartnik

  Zdjęcia z uroczystości ►►►

 • Ślubowanie Pierwszoklasistów

  Dnia 5 listopada 2014r. w naszej szkole odbyło się uroczyste Ślubowanie uczniów klasy I.

  Punktualnie o godz. 10.00 wychowawczyni  przywitała przybyłych gości, nauczycieli, rodziców i uczniów. Szczególnie ciepło powitała bohaterów uroczystości – uczniów klasy I.

  Uczniowie  przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Dzielnie uczyli się tekstów wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób.

  W dniu Ślubowania przy współpracy uczennic z klasy III zaprezentowali umiejętności wokalne, recytatorskie i wykazali się również wiedzą dotyczącą naszej Ojczyzny i patrona szkoły. Tym samym udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na sztandar szkoły.

  W niezwykle podniosłej atmosferze Pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

  Po złożeniu ślubowania p. dyrektor Bogumiła Rosołowska dokonała symbolicznego pasowania na ucznia.

  Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów.

  Uśmiechnięci uczniowie przyjęli życzenia i prezenty od Pani Dyrektor, Rodziców, kolegów z klasy II,  ks. Proboszcza i Rady Rodziców.

  Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcia i  wszyscy goście oraz uczniowie z młodszych klas spędzali czas przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez Rodziców.

  Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech.

  Pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.

  Jolanta Maksim

  Fotorelacja z uroczystości ►►►

 • Wycieczka do Bychawy

  Wycieczki szkolne to bardzo lubiana przez dzieci, ale także przez nauczycieli, forma nauki i wypoczynku. Wycieczki przynoszą długotrwałe efekty dydaktyczne, jak i wychowawcze: stanowią doskonałą odskocznię od systemu klasowo-lekcyjnego oraz niepowtarzalną okazję do poznawania rzeczywistości - w myśl znanej maksymy Konfucjusza: „Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem.” 

  Pamiętając o tej zasadzie, jako nauczycielki klas I-III,  zorganizowałyśmy w dniu 22 października 2014r. wycieczkę do Bychawy.  Celem wycieczki było przybliżenie najmłodszym uczniom tajników pracy bibliotekarza, lekarza, pielęgniarki, policjanta, piekarza oraz pracownika mleczarni i pracownika poczty.

  Na początku odwiedziliśmy oddział Poczty Polskiej, gdzie obserwowaliśmy codzienną pracę „pocztowców”. Następnie odbyliśmy długi spacer po pomieszczeniach Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, gdzie produkuje się słynne „masło  z Bychawy” oraz ser, kefir i  śmietanę. Miłym akcentem była degustacja pysznych krówek i sera białego.

  Kolejny punkt programu stanowiła wizyta w Przychodni Rodzinnej SANUS, gdzie  mieliśmy okazję przyjrzeć się pracy lekarza i pielęgniarki. Ponadto obejrzeliśmy recepcję,  gabinet zabiegowy i  gabinet lekarski.  Wszyscy mogliśmy nauczyć się prawidłowego bandażowania ran oraz porozmawiać o profilaktyce przeziębień.

  Następnie udaliśmy się do Biblioteki  Publicznej, gdzie pani bibliotekarka  w ciekawy sposób zapoznała uczniów z pracą bibliotekarza i zachęciła dzieci do czytania książek.

       Potem powędrowaliśmy ulicami Bychawy do miejscowej piekarni. W czasie jej zwiedzania poznaliśmy kolejne etapy produkcji chleba. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od magazynu mąki, potem oglądaliśmy urządzenia do mieszania, formowania i układania ciasta w specjalnych foremkach. Ciasto, po wyrośnięciu, zostało umieszczone w piecu. Wkładaniem  i wyjmowaniem ciasta specjalną łopatą zajmowali się, z niemałym trudem, sami uczniowie. Wizyta w piekarni zakończyła się słodkim poczęstunkiem.

  Wszyscy uczniowie byli zachwyceni  wycieczką  i przywieźli z niej, oprócz ciekawych przeżyć, wiedzę i bagaż doświadczeń potrzebnych w życiu. A dla nas, nauczycieli, była to najwdzięczniejsza forma pracy z dziećmi.

  Zdjęcia z wyjazdu ►►►

 • Wyprawa po zdrowie

  Puchar dla naszej szkoły w XV wyprawie po zdrowie pod hasłem: „ŻYJ ZDROWO, ŻYJ BEZPIECZNIE

  Puchar, liczne nagrody, ognisko z kiełbaskami, a nade wszystko nauka, integracja i wspaniała przygoda to wrażenia z imprezy, w której uczestniczyli uczniowie klasy  VI naszej szkoły w sobotę 18 październik 2014r.

  Impreza odbywająca  się w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ” zorganizowana była przez Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” oraz Ośrodek Kuratorski w Bychawie.
  Wszystko odbywało się  w Dąbrowie nad Zalewem Zemborzyckim, a więc w klimacie niewątpliwie  sprzyjającym zdrowiu i dobremu samopoczuciu. Atmosferę wykorzystała nasza drużyna, która mimo „13-stki”(numer zespołu) zajęła I miejsce w kategorii szkół podstawowych, a rywalizacja była duża.
  Nasi uczniowie musieli pokonać  trasę przez las,  7 stacji z różnymi zadaniami, które sprawdzały zręczność i specjalistyczną wiedzę z problematyki prozdrowotnej.
  Na koniec uczniowie  musieli utworzyć prawidłowe hasło.
  Trzeba przyznać, że konkurencje wymagały sprytu, odwagi oraz fachowej  wiedzy, ale nasi uczniowie pod opieką nauczycieli Pani Beaty Chmielowiec i Anny Piechockiej poradzili sobie doskonale. GRATULUJEMY!!!
  Do naszej wyprawy po zdrowie dołączyła dyrektor szkoły pani Bogumiła Rosołowska, która uczestniczyła w podsumowaniu tego turnieju.
  Dziękujemy organizatorom imprezy za świetną zabawę, a uczestnikom życzymy aby hasło, które utworzyli nasi uczniowie „Kto nie pije i nie pali zdrowym życiem niech się chwali” wcielali w życie.

  A oto nasze przeżycia w obiektywie ►►►

 • Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole

  Tradycyjnie w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej.
  Uroczysta akademia przygotowana pod kierunkiem pani Ireny Werpuczyńskiej i Pana Tadeusza Kuranta odbyła się dnia 16 paździenika 2014 roku. 
  Życzenia, kwiaty, tort i inne słodkości dla nauczycieli i pracowników szkoły przygotowane przez uczniów i rodziców uświetniły nastrój tego szczególnego dnia.
  Pani dyrektor Bogumiła Rosołowska złożyła nauczycielom życzenia, podziękowała za trud i wysiłek jaki wkładają w kształtowanie młodego pokolenia oraz wręczyła nagrody wyróżnionym nauczycielom.

  Zdjęcia z uroczystości ►►►

   

 • Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

  Drodzy Nauczyciele,

  z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Wam najserdeczniejsze podziękowania i słowa uznania za niezwykle trudną i odpowiedzialną pracę dydaktyczno-wychowawczą.

  W tym szczególnym dniu życzymy powodzenia w życiu osobistym oraz aby wszystkie działania podejmowane w pracy zawodowej były uwieńczone sukcesem.

  Dziękujemy!

  Samorząd Uczniowski

 • Rowerem do Bychawy

  13 października 2014r. uczniowie klasy V pod opieką wychowawcy Zbigniewa Maksima oraz Pani Barbary Pawlak wyruszyli na wycieczkę rowerową.

  Trasa do Bychawy prowadziła, chyba najciekawszą, częścią szlaku "Dolina Kosarzewki". Jechaliśmy doliną obok rzeki Kosarzewki, na odcinku gdzie rzeka meandruje. Po jednej stronie mieliśmy równinę, a po drugiej dość wysoką skarpę. Niesamowite widoki, szumiąca czysta woda i świeże powietrze z nadwyżką rekompensowały niedogodności poruszania się nierówną polną drogą. Po pięciu kilometrach jazdy dotarliśmy do Bychawy, a dokładnie do oczyszczalni ścieków.

  Czekała nas tam niezwykle interesująca lekcja z zakresu edukacji ekologicznej. Kierownik oczyszczalni w ciekawy sposób przedstawił nam proces oczyszczania ścieków - poznawaliśmy kolejne etapy oczyszczania zwiedzając odpowiednie strefy oczyszczalni: punkt zrzutu ścieków, strefa oczyszczania mechanicznego, strefa oczyszczania biologicznego, zbiorniki do fermentacji osadu. Byliśmy pod dużym wrażeniem, gdy na końcowym etapie zobaczyliśmy efekt pracy oczyszczalni - czysta woda, na oko niczym nie różniąca się od tej z kranu, odprowadzana do rzeki.

  Kolejnym etapem naszej wycieczki były położone w odległości 500 m od oczyszczalni ruiny renesansowego zamku - pałacu.

  Zwiedzanie ruin rozpoczęliśmy od ... pieczenia kiełbasek na ognisku (była już późna pora obiadowa i każdy chętnie zgodził się na taki początek zwiedzania).

  Po posiłku wysłuchaliśmy krótkiej historii tego miejsca. Zamek został wybudowany w I połowie XVII wieku przez ówczesnego właściciela Bychawy - Mikołaja Pileckiego. W pierwszej połowie XVIII wieku, gdy właścicielami byli Stoińscy zamek został przebudowany i rozbudowany. Prawie do końca XIX wieku zamek - pałac był zamieszkały (ostatnimi mieszkańcami byli Duniewscy).

   

  Rysunek Andriolliego przedstawiający zamek z 1868 roku

  Do dzisiaj zachowały się jedynie fragmenty ścian pałacu – ściana zachodnia z przyległymi do niej alkierzami i fragmentami ścian działowych, ściana południowa między alkierzem południowo-zachodnim a narożnikiem ryzalitu południowego oraz część alkierza południowo-wschodniego, w którym widoczne są ślady ośmiobocznego pomieszczenia w dolnej kondygnacji (to być może zamkowa kaplica). Ponadto zachowały się fundamenty portyku od strony północnej.

  Z zamkiem bychawskim związana jest legenda. Legenda o białej damie, którą to wczesnym świtem spotykają wędkarze i grzybiarze.

  (przedstawiony poniżej opis legendy został zapożyczony z gazety Głos Ziemi Bychawskiej)

  Pewnego czerwcowego ranka, wczesnym i bladym jeszcze świtem, pan Jan wsiadł na rower, zaopatrzony w wędkę i wędkarskie oprzyrządowanie, z zamiarem wyruszenia nad zalew. Liczył tego dnia na dobre „branie”. Chcąc jak najszybciej zająć swoje upatrzone wcześniej miejsce nad wodą, postanowił skrócić sobie drogę przez ruiny. Gdy znalazł się na wzgórzu, do uszu jego doszły dziwne odgłosy; coś jakby tupot nóg, szmer rozmów, śmiechy, no i ta dziwna niedzisiejsza muzyka, płynąca gdzieś spod ziemi. Czy może od ruin? Zsiadł z roweru, nadsłuchując i usiłując iść. Wtem stanął jak wryty, sparaliżowany strachem. Drogę zastąpiła mu świetlista zjawa kobiety. Okręcała się wokół niego i pląsała wyciągając ręce w geście zapraszającym do tańca. Pan Jan nie należał do strachliwych i zawsze z lekceważeniem traktował opowieści o duchach, tym razem jednak oblał się zimnym potem. Gdy tylko próbował wyminąć zjawę, ta zagradzała mu drogę, wyginając się w dziwnym tańcu. Zebrał się wreszcie na odwagę, postanowił wsiąść na rower i szybko stąd uciekać. Wtem jakaś nadludzka siła uniosła go w górę i... z wysoka cisnęła wprost do zalewu. A od ruin niosło się za nim echo perlistego śmiechu kobiecego - z odcieniem złośliwości.

  Innym razem, a zdarzyło się to jesienią, w porze prawie jeszcze nocnej, gdy budził się mglisty wrześniowy poranek. Zamiłowany grzybiarz Andrzej szedł w stronę lasu Budnego, pogwizdując. Marzył dziś o dobrym, przyrządzonym przez młodą żonę sosie grzybowym na obiad. Gdy znalazł się na wzgórzu w pobliżu ruin, doznał tych samych wrażeń słuchowych i wzrokowych co pan Jan. Ale jego urzekła ta dziwna lecz i porywająca, skoczna muzyka, w takt której nogi same odnalazły zharmonizowany z nią rytm i krok. I wtedy poczuł się dziwnie, stracił poczucie rzeczywistości i jak gdyby przeniósł się w inny wymiar czasu. Nie spłoszył się więc, gdy tak tańcząc i zmierzając w swoją stronę usłyszał szelest kobiecej sukni i zauważył, że jakaś biała postać przemknęła obok. Mgły tańczą – pomyślał. Pląsając i obracając się w tańcu, zszedł bezpiecznie ze wzgórza na ścieżkę. A wtedy, o dziwo! Stoczył się za nim z góry, wprost pod nogi, koszyk na grzyby, który upuścił, w chwili gdy dał się porwać magicznej muzyce. Ale co to? Kabłączek był przewiązany małą błękitną wstążką... A co słyszał na pożegnanie? – perlisty śmiech kobiecy. Serdeczny i bez cienia złośliwości.

  Nam, w godzinach popołudniowych, biała dama nie mogła się ukazać.

  Ostatnie chwile przed wyjazdem wykorzystaliśmy na wspólną zabawę w ruinach.

  Do Bychawki dotarliśmy w godzinach popołudniowych – trochę zmęczeni, ale bardzo zadowoleni. Pogoda dopisała nadzwyczajnie i po drodze mogliśmy podziwiać uroki złotej polskiej jesieni oraz delektować się jesiennym słońcem.  Już teraz planujemy powtórzyć wyprawę rowerową wiosną.

  Zdjęcia z wyprawy  ►►►

 • Pora na pieczenie ziemniaków

  Czy ktoś jeszcze pamięta zapach ziemniaków pieczonych jesienią na ognisku?
  I ten smak – niezapomniany! 

  10 października 2014 r. postanowiłyśmy przybliżyć uczniom  naszej szkoły tak popularny kiedyś na wsi zwyczaj pieczenia ziemniaków. 
  Zwyczaj zapomniany, ale babcie, a może rodzice niektórych naszych uczniów pamiętają, że w czasie „wykopków” w pole wychodziły całe rodziny, nawet z małymi dziećmi, zabierając ze sobą całodzienne wyżywienie. Ziemniaki kopano ręcznie, a z czasem kopaczką konną. Każdy zbieracz miał inne zadanie. Jedni wykopywali ziemniaki, inni zbierali i wkładali je do koszy, worków lub wiader, drudzy odnosili pełne wiadra i wysypywali na małe kopce, które potem okrywano ziemniaczanymi łodygami tzw. kartoflankami lub naciną.
  Następnego dnia konie ciągnęły załadowane ziemniakami wozy do przydomowych ogrodów, gdzie składowano je do wcześniej wykopanych w ziemi dołów i kopcowano. 

  Ale najmilszym i najbardziej wyczekiwanym momentem dnia było rozpalanie ogniska, wrzucanie do niego własnoręcznie zabranych ziemniaków i uczta.

  Pomysł z pieczeniem ziemniaków okazał się strzałem w dziesiątkę – rodzice przynieśli kartoflanki, pomogli rozpalić ognisko, dzieci przyniosły ziemniaki – niektóre podobno zebrane własnoręcznie.  

  I było jak za dawnych czasów -   przepiękna słoneczna pogoda, babie lato,  dym i niepowtarzalny zapach. Były również zabawy (sadzenie ziemniaków na wyścigi,  skoki w workach),  były  śpiewy przy ognisku i na koniec - uczta. 
  Początkowo dzieci dziwiły się, że mają jeść czarne, spalone kulki, ale po chwili przekonały się, że to co najsmaczniejsze znajduje się w środku. 
  A na zakończenie, patrząc na naszych  uczniów, ogłosiłyśmy konkurs na najbardziej umorusaną buzię, i naprawdę trudno było wyłonić zwycięzcę, bo wszyscy byli fantazyjnie ubrudzeni. 
  I proszę nam wierzyć tego smaku i zapachu, mimo że minęło dużo czasu od prawdziwych „wykopków” z naszego dzieciństwa – nigdy się nie zapomina. 
  Zachęcamy wszystkich do powracania dawnych tradycji i zwyczajów  z dzieciństwa rodziców czy dziadków

   

  Beata Chmielowiec, Jolanta Maksim, Krystyna Jagiełło 
  (nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej)

  Zdjęcia z zabawy ►►►

 • Wywiadówka

  Informujemy, że w dniu 20 listopada 2014 r. (czwartek) odbędzie się zebranie z rodzicami.

  Początek zebrania: sala gimnastyczna  godz. 17.00

  Zapraszamy!

 • Zaproszenie na zebranie

  Serdecznie zapraszamy na zebranie z rodzicami, które odbędzie się 22 września 2014r. (poniedziałek) o godz. 1700.

  Zebranie rozpocznie się spotkaniem ogólnym w sali gimnastycznej.

 • Inauguracja roku szkolnego 2014/15

  Czekaliśmy, czekaliśmy i ... doczekaliśmy się.

  W poniedziałek, 1 września, rozpoczynamy Rok Szkolny 2014/15.

   

  Rozpoczęcie przebiegać będzie według następuującego porządku:

  8.30 - zbiórka uczniów, rodziców, nauczycieli przed szkołą.

  8.45 - przemarsz ze sztandarem szkoły na Mszę św. do kościoła.

  9.00 - Msza św.

  ok. 10.00 - złożenie kwiatów, zapalenie zniczy przed pomnikiem, na grobie Nieznanego żołnierza, na grobie patrona szkoły - Kajetana Koźmiana.

  10.30 - rozpoczęcie roku szkolnego w sali gimnastycznej

  11.00 - spotkania uczniów i rodziców z wychowawcami klas.

  Zapraszamy do wspólnej modlitwy oraz udziału w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.

   

  Zdjęcia z rozpoczęcia roku szkolnego ►►►

 • Rodzinne Święto Szkoły

  Serdecznie zapraszamy na  święto naszej szkoły, które odbędzie się dnia 9 czerwca 2014 r.

  Program_uroczystosci.doc

 • 3 maja

  U schyłku XVIII wieku Polska zaczęła się budzić do nowego życia. Konstytucja majowa miała stać się fundamentem pod budowę nowoczesnego i silnego państwa polskiego.

  To za sprawą tego dokumentu miało dojść do istotnych zmian ustrojowych . Jak na owe czasy ustawa była niezwykle postępowa. Zakładano w niej likwidację tak zgubnych praw jak: liberum veto, wolna elekcja (po Stanisławie Auguście Poniatowskim mieli panować władcy z dynastii saskiej).

  Nie spodobało się to grupie magnatów polskich, którym obojętne były losy Ojczyzny i państwom sąsiednim, szczególnie Rosji.

  Niedługo cieszono się dziełem Sejmu Czteroletniego. Przedstawiciele opozycji magnackiej, którym nie podobała się utrata przywilejów min. Stanisław Szczęsny Potocki, Ksawery Branicki, Seweryn Rzewuski podpisali w Petersburgu 27 kwietnia 1792 roku akt konfederacji, który potem ogłosili w miasteczku Targowica na Ukrainie 14 maja 1792 roku. Celem konfederacji było obalenie postanowień Konstytucji 3 Maja. W wyniku zdrady i obcej przemocy doszło do wojny w obronie Konstytucji 3 Maja. Wojska rosyjskie 18 maja 1792 roku przekroczyły granice Rzeczypospolitej.

  Pomimo stawiania oporu wojskom rosyjskim, zwycięstwa księcia Józefa Poniatowskiego 18 czerwca pod Zieleńcami i bohaterskiej walki Tadeusza Kościuszki 18 lipca pod Dubienką, król Stanisław August Poniatowski przystępuje do zdrajców z Targowicy i wydaje rozkaz zaprzestania działań wojennych.

  Wkrótce następują kolejne rozbiory Polski i w 1795 r. Polska ostatecznie została wymazana z map Europy i świata. Następuje tragiczny dla Polaków, trwający 123 lata okres, okres zniewolenia przez zaborców: Rosję, Austrię i Prusy.

  Pomimo całkowitej utraty niepodległości Polacy nie zapominali o swej historii, bohaterach narodowych, kultywowaniu tradycji. Pamięć o wydarzeniach trzeciego maja zaczęła narastać po 1815 roku. W trzydziestą drugą rocznicę uchwalenia konstytucji (1823 rok) piętnastoletni uczeń gimnazjum w Wilnie Michał Plater napisał na tablicy "Vivat Konstytucja Trzeciego Maja". Paru kolegów dopisało jeszcze poniżej następujące słowa: "Jak słodkie wspomnienie dla nas rodaków, lecz nie masz, kto by się o nią upomniał".

  Fakt ten spowodował falę represji rosyjskiego zaborcy. Prześladowania skierowano przeciw młodzieży.

  W stulecie uchwalenia dokumentu trzeciego maja w 1891 roku odbyły się liczne obchody na terenie Galicji (zabór austriacki). Hucznie świętowano sto trzynastą rocznicę w Sanoku (1904 rok). Miejscowa młodzież zebrała się na terenie istniejącego do dziś parku. Uczniowie sanockiego gimnazjum śpiewali patriotyczne pieśni. Obchody zamknięto przemarszem pod pomnik Tadeusza Kościuszki.

  Dopiero po odzyskaniu w 1918r. niepodległości rocznica ta mogła być należycie świętowana. Zgodnie z Uchwałą Sejmu z 29 IV 1919 dzień trzeciego maja stał się świętem państwowym, wolnym od pracy.

  W roku 1939 – zaledwie 21 lat po odzyskaniu niepodległości – dokonuje się kolejny rozbiór Polski – tym razem zaborcami są Niemcy i Rosja Sowiecka.

  Po wyzwoleniu Polski spod okupacji hitlerowskiej rocznica nie zyskała poparcia – ponoć polskich – władz. Trzeci Maj ustąpił miejsca Świętu Pracy.

  Święto Trzeciego Maja nie zostało jednak bezpowrotnie zapomniane. Po istotnych zmianach politycznych –odejściu od władzy komunistów –nowe władze zdecydowały o jego przywróceniu w roku 1990.

  Obecnie Trzeci Maj zajął należne mu miejsce w naszej historii – zaraz po Jedenastym Listopada. Święto przypomina nam wysiłki patriotów, którzy podjęli trud reformowania państwa chylącego się ku upadkowi. Dostarcza nam też wiele wzorów i wartości do naśladowania, daje przykłady właściwych zachowań patriotycznych.

  Pamiętamy dziś o tym, składamy hołd i naszą wdzięczność tym, którzy dwieście dwadzieścia trzy lata temu z takim bohaterstwem i poświęceniem, z nadzieją i zapałem walczyli o życie i kształt naszej ojczyzny - również dla nas.

   

  Dla upamiętnienia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja wywieśmy flagi państwowe.

   

 • Życzenia Wielkanocne

   

   

   

   

  Niech Zmartwychwstanie Pańskie
  napełni nas spokojem i wiarą,
  da siłę w pokonywaniu trudności,
  napełni nas cierpliwością,
  pozwoli patrzeć w przyszłość z ufnością na lepsze jutro....

   

   

 • Rekrutacja

  NOWE ZASADY NABORU DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
  ORAZ
  PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  Nowelizacja ustawy o systemie oświaty określiła nowe zasady naboru do przedszkoli (oddziałów przedszkolnych) i szkół publicznych.

  Informacje na temat nowych zasad znajdą Państwo w Menu Rekrutacja.


 • Informujemy, że dzień 1 kwietnia 2014 r. zgodnie z rozporządzeniem MEN, jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ze względu na sprawdzian klas szóstych, który będzie przeprowadzany tego dnia.


 • PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY NA WYBIEGU

   

   

  W piątek- 21 marca uczniowie naszej szkoły powitali wiosnę. Jak nakazuje tradycja dzieci z  klasy II i III przygotowały Marzannę- symbolizującą zimę oraz Gaik- Maik, który sprytnie schowany przez starszych kolegów, był poszukiwany przez młodszych uczniów z klas I-III oraz przedszkolaków. Ponadto dbając o ekologię i piękno przyrody  uczniowie naszej szkoły zorganizowali pokaz mody ekologicznej. Modelki i modele ( w tych rolach nasi uczniowie) zaprezentowali zaprojektowane i wykonane przez siebie stroje z różnych materiałów ekologicznych typu worki na śmieci, papier, bibuła, itp.

  Sami doskonale wiemy, ile śmieci potrafi wyprodukować człowiek. Każdego dnia przynosimy ze sklepu kilka reklamówek, tzw. jednorazówek, zwoje papieru, w który pakowany jest towar, do tego dochodzą opróżnione butelki, puszki, kartony po napojach, woreczki, przeczytane gazety. Niektóre z tych rzeczy można przecież wykorzystać np. do uszycia ciekawych ubiorów. Stroje są mało kosztowne, łatwe w wykonaniu i oryginalne.

  Choć sztuka robienia czegoś z niczego nie jest sztuką łatwą, nasi uczniowie wykazali się w tym kierunku zaskakującą inwencją, kreatywnością i poczuciem humoru. Coraz bardziej popularna eko- moda opiera się na założeniu, że ze zużytych materiałów, takich jak folie, plastikowe zakrętki, płyty cd, papier i wszystkie inne, które normalnie trafiają do śmieci, można stworzyć ciekawe ubrania i oryginalną biżuterię. Wystarczy skorzystać z własnych rąk i wyobraźni.

  Publiczność oceniała kreatywność, staranność wykonania, walory użytkowe oraz walory estetyczne prezentowanych projektów. Wśród modelek i modeli największe uznanie publiczności zyskali: Zosia Pietrzak( ucz. kl. V) występująca w pięknym fiołkowym stroju i Paweł Kowalczyk( ucz. kl. V) ubrany w ciemny garnitur z folii i oryginalny żółty kapelusz( jak na wiosnę przystało). Niekwestionowanym hitem naszego wiosennego pokazu mody okazała się suknia  z papieru i białej bibuły wykonana i zaprezentowana przez Małgorzatę Krusińską( ucz. kl. IV), która wyglądała w tej kreacji naprawdę olśniewająco.

  Wszyscy uczestnicy pokazu bawili się wspaniale, aż żal było powracać do codziennych obowiązków.

  Zapraszamy do galerii zdjęć ►►►


 • Warto było!

  Jak co roku dzieci z przedszkola w Szkole Podstawowej im K. Koźmiana w Bychawce przygotowały dla swoich ukochanych babć i dziadków wspaniałą uroczystość- ale w tym roku była to uroczystość wyjątkowa.

  Dlaczego? – Od 1 września 2013 roku funkcjonuje u nas w naszej szkole drugi oddział przedszkolny dla dzieci 3- i 4- letnich. Ilość przybyłych gości przerosła nasze oczekiwania- uroczystość, więc musiała się odbyć w sali gimnastycznej.

  Dzieci przygotowały pod okiem wychowawczyń oddziałów przedszkolnych: p. Krystyny Jagiełło i p. Ewy Gierak festiwal wspaniałych życzeń i podziękowań dla swoich ukochanych najbliższych wyrażonych w wierszach, piosenkach i tańcach, a także wręczonych własnoręcznie wykonanych upominkach.

  U niejednej babci i niejednego dziadka zakręciła się łza w oku.

  Po występach odbył się wspólny poczęstunek dla dzieci, rodziców, babć i dziadków- mamy przygotowały z tej okazji dwa wspaniałe torty.

  Powyższa uroczystość to kolejne potwierdzenie jak przedszkole pozytywnie wpływa na rozwój i funkcjonowanie dziecka, jak bardzo potrzebny był oddział dla młodszych dzieci   w Bychawce, jak bardzo słuszne były starania i wysiłki naszej p. dyrektor Henryki Taube i jak ze wszech miar słuszna była decyzja pana- panie Burmistrzu, za którą jeszcze raz wyrażamy serdeczne podziękowania. 

  Dzieci znakomicie funkcjonują w naszej szkole, mają piękny plac zabaw, wszystkie korzystają z obiadów w stołówce szkolnej.

  Maluszki poczyniły ogromne postępy w rozwoju własnym i społecznym, co widać w każdym tygodniu.

  A więc warto było!

   

  Krystyna Jagiełło

  Ewa Gierak

  Rodzice

   Zapraszamy do galerii zdjęć >>>

   

   


 • PODSUMOWANIE KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ

  Czwarty  Konkurs Piosenki Angielskiej już za nami. Przyniósł nam wiele niezapomnianych wrażeń. Uczniowie, którzy wystąpili w tym roku byli wspaniale przygotowani, dlatego prezentowali bardzo wysoki poziom. Cieszymy się, że mogliśmy gościć w progach naszej szkoły młodych artystów ze Szkoły Podstawowej w Starej Wsi. Jury miało bardzo trudny wybór. Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych: młodszej– przedstawiciele klas I-III SP oraz starszej – przedstawiciele klas IV – VI SP.

  Spośród uczniów reprezentujących klasy I – III nagrody i dyplomy otrzymały:

  1. Kinga Szewczyk

  2. Duet: Aleksandra Rubaj i Karolina Lipiec

  3. Magda Zielińska oraz zespół w składzie: Alicja Lis, Natalia Frączek i Beata Krusińska.

  Uczennice reprezentujący starszą grupę wiekową – klasy IV – VI zdobyły następujące nagrody i wyróżnienia:

  1. Maria Kudła

  2. Kinga Kłos

  3. Zuzanna Winiarczyk

  Nagroda Publiczności - Zofia Pietrzak

  Dziewczynki zostały nagrodzone dyplomami oraz Słownikami obrazkowymi, a główną nagrodą były piękne słuchawki stereofoniczne.

  Gratulujemy zwycięzcom i życzymy im dalszych sukcesów. Dziękujemy wszystkim za udział i liczymy na podobną frekwencję w przyszłym roku.

  Organizatorzy konkursu

  Zapraszamy do galerii  ►►►

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Kajetana Koźmiana w Bychawce
  Bychawka Druga Kolonia 75
  23 - 100 Bychawa
  woj. lubelskie

  NIP: 713 255 88 20
 • 815660401

Galeria zdjęć