• Z wizytą w Gałęzowie

  Naitrzyidni przed zakończeniem roku szkolnego 2014/15 uczniowie klasy V i VI odwiedzili miejsce narodzin patrona szkoły Kajetana Koźmiana - Gałęzów.

  Tym razem, do dworku Koźmiana, wybraliśmy się rowerami niezwykle urokliwą trasą biegnącą przez pola: Bychawki, Pawłowa (zatrzymaliśmy się na cmentarzu wojennym z 1915r.), Dębszczyzny, Kiełczewic, Gałęzowa.

   

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z rajdu   >>>

 • Święto Szkoły

  „Szukajcie szczęścia drugich, a znajdziecie swoje.”

          K. Koźmian

  JUBILEUSZ

  Dnia 14 czerwca 2015 r. w Szkole Podstawowej im. Kajetana Koźmianaw Bychawce miała miejsce niecodzienna uroczystość.Obchodziliśmy 25 rocznicę nadania szkole imienia Kajetana Koźmiana oraz 170rocznicę istnienia szkoły,jako instytucji oświatowej w Bychawce.

  Te znamienite daty stały się doskonałym pretekstem do spotkania absolwentów naszej szkoły, snucia wielu niekończących się wspomnień, przeżyciachwil pełnych wzruszeń i ciekawych spotkań.Cała uroczystość rozpoczęła się w godzinach przedpołudniowych przemarszem orszaku uczniów, rodziców, nauczycielii zaproszonych gości, przy wtórze rytmicznych melodii Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkółim. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie, do kościoła parafialnego p. w. Wszystkich Świętych w Bychawce. Mszę świętą dziękczynną celebrował i homilię wygłosił ksiądz proboszcz Stanisław Góra. W czasie mszy, na grobie patrona szkoły śp. Kajetana Koźmiana paliły się znicze, wcześniej postawione przez delegację nauczycieli i uczniów. Do grupy tej dołączyłbyły, długoletni dyrektor naszej szkoły pan Marian Rymarz. Po nabożeństwie, wszyscy uczestnicy za dyrygentem – p. Henrykiem Dudziakiem  i orkiestrą oraz pocztami sztandarowymi wróciliśmydo szkoły.

  Sala gimnastyczna z trudem pomieściła uczestników uroczystości. Spośród przybyłych gości, pani dyrektor Bogumiła Rosołowska powitała: p. starostę–Pawła Pikulę, p. burmistrza– Janusza Urbana, zastępcę burmistrza–p. Magdalenę Kostrubę,naczelnika wydziału OSSO p–. Agnieszkę Szacoń,dyrektorów i nauczycieli szkół gminnych, byłych dyrektorów naszej szkoły – p. Mariana Rymarza, p. Krystynę  Kurek, p. Henrykę Taube i nauczycieli – p. Bogumiłę Mendykowską, p. Alfredę Prus, p. Helenę Rymarz, absolwentów, pracowników szkoły, grono pedagogiczne, uczniów, rodziców i całe rodziny– mieszkańców naszej miejscowości.

  Część oficjalną rozpoczętą przez panią dyrektor kontynuowali uczniowie, prezentując inscenizację zatytułowaną:„Kajetan Koźmian– patron naszej szkoły”,w której wystąpili uczniowie naszej szkoły oraz pani Edyta Bork(z domu Salasa, absolwentka naszej szkoły), która wcieliła się w rolę nauczycielki(w rzeczywistości też wykonuje ten zawód). Przybliżenie sylwetki patrona, było wstępem do kolejnego punktu programu– poświęcenia tablic pamiątkowych, umieszczonych w miejscu pamięci, przy głównym wejściu do szkoły. Na jednej z tablic została uwieczniona „Pieśń nabożna dla dzieci ze Szkoły Elementarnej w Bychawce” napisana przez Kajetana Koźmiana w 1854 roku (pierwszy hymn szkoły).

  Wszechmogący Stwórco Świata!

  Nucim Ci błagalne pienie:

  Przyjm w opiekę młode lata

  Spuść na nas światła promienie

   

  Wlej chęć pracy, miłość cnoty,

  Wlej pokorę, wstręt do winy:

  Byśmy żyli wśród prostoty,

  Jak swej wiary prawe syny

   

  Od złej myśli w nędzy i biedzie,

  Niech Twa ręka nas ochrania;

  Gdy ubóstwo do Cię wiedzie

  Daj je znosić bez szemrania.

   

  Z dobroczynnych rąk szczodroty

  Dobroczyńcom racz nagrodzić

  Co nas wywodzą z ciemnoty,

  Co w twych drogach uczą chodzić.

   

  Spraw, abyśmy w Twym zakonie

  Rosnąc, godnymi się stali.

  Chwalić Cię wiecznie po zgonie,

  Jak Cię chór aniołów chwali.

   

  Druga z tablic upamiętniła ważną rocznicę:25- lecie nadania szkole imienia Kajetana Koźmiana i 170-lecie istnienia szkoły w Bychawce. Ceremonii poświecenia tablic pamiątkowych dokonał ksiądz proboszcz Stanisław Góra w asyście pocztów sztandarowych ze Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej, Gimnazjum Nr 1 im.Obrońców Ojczyzny w Bychawie oraz naszych sztandarów – historycznego i współczesnego. Należy nadmienić, że fundatorempamiątkowych tablic była Rada Rodziców, a wykonawcą i darczyńcą – absolwent naszej szkoły, p. Mirosław Stawskim wraz  z zięciemp. Kamilem Marciniukiem. 

  Nie mogło zabraknąć podczas uroczystościkoncertu jubileuszowego oraz najważniejszych wiadomości z historii i życia szkoły.  Kadry z historii szkoły w formie nagrywania filmu dokumentalnego przy wsparciu prezentacji multimedialnej przedstawili nasi uczniowie, którzy dzięki wyobraźni          i rekwizytom, „przenieśli się w czasie” i przybliżyli widzom ważne daty z historii szkoły. Tę część programu zakończyli gazeciarze, którzy wbiegli z niemałym hałasem

   na salę, wykrzykując:

  - „Z Życia Szkoły”, „Z Życia Szkoły”! Wydanie specjalne, jubileuszowe!     Tylko 7 zł, można dać więcej!!!”…

  Słowa chłopców jeszcze długo brzmiały nam w uszach, ale dzięki temu gazeta zyskała sobie duże zainteresowanie.

  Tym bardziej, że została specjalnie wydana  na tę okoliczność.  Przybliża ona historię naszej miejscowości Bychawki, ważne i ciekawe informacje z historii naszej szkoły orazmoment uroczystego nadania szkole imienia.Dodatkowo możnabyłoobejrzeć  pamiątkowe zdjęcia z dawnych lat.           W tym miejscu pragniemy zachęcić wszystkich zainteresowanych do nabycia naszej gazety w sekretariacie szkoły (pieniądze zebrane ze sprzedaży gazety chcemy

  przeznaczyć na renowację historycznego sztandaru szkoły pochodzącego z 1926 roku).

  Koncert jubileuszowy uwieńczył oficjalną część Święta Szkoły. Jego treść wypełniły piosenki w wykonaniu chóru, składającego się z absolwentów i naszych uczniów oraz recytacje fragmentów poematu K. Koźmiana pt.: „Ziemiaństwo”.  Dojrzałych interpretacji ponadczasowego utworu mogliśmy wysłuchać w mistrzowskim wykonaniu p. Moniki Marczak i p. Edyty Błasik. Obie panieto również absolwentki naszej szkoły.

  Kolejnym, bardzo istotnym,punktem programu było otwarcie galerii szkolnej i wystawy malarstwa p. Stefana Olecha, którą mogliśmy oglądać już w marcu bieżącego roku w BCK w Bychawie. Dzięki uprzejmości p. Krzysztofa Olech, jako szkoła, otrzymaliśmy skarb rodzinny –obrazy p. Stefana Olecha. Mamy nadzieję,            że w chwili,kiedy syn – p. Krzysztof– przecinał podczas szkolnej uroczystości  symboliczną wstęgę, został spełniony twórczy testament autora obrazów.

  Testament twórczości

  Wzrastałem opodal, niemalże za płotem

  Kościoła i Powszechnej Szkoły.

  Edukowałem się jednak z kłopotem

  Jak wszystkie, w tym czasie, wiejskie doły.

  Uwrażliwiony na piękno dostępne,

  starałem się zawsze iść z postępem.

  Najpierw patrzyłem na mistrzów robotę.

  Za pędzel i pióro chwyciłem potem.

  I tak powstały obrazy i wiersze,

  które tej placówce ofiaruję pierwszej.

  Pragnę, by mój wysiłek intelektualny nie poszedł na marne,

  by tu zapuścił korzenie i wrósł głęboko w tę Bychawki ziemię.

  Stefan Olech syn chłopski z wiejskiej zagrody

  w miarę swych sił i możliwości,

  pokonując napotykane przeszody,

  działający na rzecz tutejszej społeczności

  i opiewający z lubością piękno wiejskiej przyrody.

   

  Bogatsi o nowe wiadomości i wrażenia, wszyscy świętowaliśmydalej w plenerze. A było bardzo radośnie, muzycznie i rodzinnie… Odbył się „Turniej pokoleń”. Niepokonaną okazała się być para absolwentów – Anita Ładoszek i Jakub Rosołowski. Natomiast najpopularniejszą piosenką biesiadną – „Sokoły” w wykonaniu Filipa Kozłowicza. Podczas „Minilisty przebojów” solistom przygrywał zespół „Absolwenci” w składzie: Kamil Ponieważ, Dariusz Wilkołazki i Konrad Dojutrek, również specjalnie zawiązany na tę uroczystość przez z absolwentów naszej szkoły.

  Zabawa taneczna w plenerze przy akompaniamencie  innego już zespołu – Escape– okazała się potańcówkąfamilijną. Na parkiecie tańczybowiem całe rodziny i wszyscy wspaniale się bawili, bo właśnie taka atmosfera istniała i istnieje w naszej szkole.

  Piękną pamiątką  tej uroczystości  jest wspólne zdjęciewszystkich obecnych w tym dniu i w tym momencie absolwentów naszej szkoły.

  I  my tam byłyśmy,

  i jako absolwentki, świętowałyśmy.

  Anna Mendykowska - Bartnik i Beata Rymarz -Chmielowiec

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć  >>>

   

   

 • Nasi uczniowie na targach pszczelarzy

  Taniec jak miód,

  czyli uczniowie z Bychawki i gimnazjaliści z „Jedynki” na II Lubelskich Targach Pszczelarzy i Rzemiosła Pszczelarskiego w Pszczelej Woli

   

  W niedzielę 24 maja 2015r.  uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kajetana Koźmiana w Bychawce oraz Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie wystąpili na II Lubelskich Targach Pszczelarzy i Rzemiosła Pszczelarskiego w Pszczelej Woli.

  Młodzi tancerze i gimnastycy przygotowali razem blok taneczny, w którym wykazali się świetną współpracą. Dzięki temu zacieśnili więzy przyjaźni i zintegrowali społeczność obu szkół. We wspólnym programie zobaczyliśmy:

  • Rock-and-rolla  uczennic SP w Bychawce
  • Układ gimnastyczny z wstążką Weroniki Pietrzak - gimnazjalistki
  • Happy - układ taneczny uczniów SP w Bychawce
  • Układ taneczny z piłką Gabrysi Oleszko - gimnazjalistki
  • Tocatoca - układ taneczny gimnazjalistek
  • Walc angielski w wykonaniu Zofii Pietrzak, Łucji Marczak, Małgorzaty Krusińskiej, Krzysztofa Stasickiego, Filipa Kozłowicza i Jakuba Pawlaka ze SP w Bychawce.
  • Układ gimnastyczny wykonany przez Weronikę Pietrzak.

   

  Zaprezentowane w programie artystycznym w Pszczelej Woli układy taneczne oraz gimnastyczne ćwiczone są pod okiem pani Beaty Kot. Natomiast ogrom indywidualnej pracy wkładają w treningi uczniowie, którzy – co niezmiernie ważne - wykazują się również kreatywnością i własną inicjatywą.

  Mamy nadzieję, że będziemy jeszcze podziwiać wspólne występy utalentowanych i wytrwałych młodych ludzi z obu szkół. Wszak jak przyznaje autorka Harrego Pottera: „są takie wydarzenia, które – przeżyte wspólnie – muszą się zakończyć przyjaźnią”.

 • Wycieczka do Warszawy

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wycieczki.

 • Powitanie wiosny

  Pierwszy dzień wiosny to jeden z tych dni w roku, na który dzieci z przedszkola i klas I - III czekają z wielką niecierpliwością, bo witają porę roku o wyjątkowych cechach:

  W esołą

  I   nteresującą

  O  ptymistyczną

  S  łoneczną

  N  iezapomnianą

  A  trakcyjną

  W tym roku było to 20 marca.

  Ogromne emocje wśród uczniów wzbudziły już same przygotowania. Uczniowie klasy trzeciej wykonali kukłę Marzannę, zaś klasy drugiej wiosennego Gaika.

  Klasa pierwsza przy pomocy starszych koleżanek i kolegów przygotowała inscenizację pod hasłem ,,Wiosna tuż, tuż”.

  Całości dopełniły wiosenne kolory ubrań oraz ciekawe kostiumy bocianów, misia i czarującej Wiosenki.

  Po świetnej zabawie w sali gimnastycznej kolorowym korowodem odbyliśmy wędrówkę nad rzekę Kosarzewkę, by pożegnać Zimę.

   Pani Zima odeszła do kraju, gdzie inne dzieci czekają na nią.

  J.M.

 • Dzień Kobiet

  „Marzec wyjął grosik srebrny,
  teraz będzie mu potrzebny.

  Do kwiaciarni marzec pobiegł
  kupić bukiet na Dzień Kobiet.”   

  Chłopcy z kl. IV – VI stanęli na wysokości zadania i dnia 9 marca 2015 r. wszystkim koleżankom z klas starszych wręczyli symboliczne upominki z okazji Dnia Kobiet.  Paweł Kowalczyk rozpoczął uroczystość okolicznościowym wierszykiem, a Filip Kozłowicz w imieniu chłopców złożył koleżankom  życzenia.

  Dziewczęta, dziękując za życzenia i prezenty zasiadły za pięknie przygotowanym stołem, a później uczestniczyły w turnieju, specjalnie na ten dzień przygotowanym. Przystąpiły one do typowo kobiecych konkurencji zręcznościowych  np.:  z gazety musiały wykonać ciekawe nakrycie głowy, ubrać lalkę w jak najkrótszym czasie  i zaśpiewać kołysankę. Uczennice bardzo dobrze poradziły sobie ze wszystkimi zadaniami. Niestety dzwonek przerwał wspaniałą zabawę,  ale wszyscy uśmiechnięci i zadowoleni powrócili do swoich obowiązków.

 • Konkurs piosenki angielskiej - wyniki

  Piąta edycja Konkursu Piosenki Anglojęzycznej dla uczniów szkół podstawowych, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa im. Kajetana Koźmiana w Bychawce już za nami. W tym roku impreza odbywała się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Bychawy  - Janusza Urbana.

  Do konkursu przystąpili uczniowie ze szkół podstawowych w Bychawie, Starej Wsi Drugiej oraz Bychawce.

  Z roku na rok konkurs ten zdobywa coraz większą popularność, a jego uczestnicy z powodzeniem promują naukę języka angielskiego poprzez śpiew i taniec, a co najważniejsze mają możliwość prezentacji swojego dorobku wokalnego.

   
  Przesłuchania do konkursu odbywały się w dwóch etapach. 
  Na etapie szkolnym spośród uczniów klas I-III pierwsze miejsce zdobyła uczennica klasy II Natalia Frączek, a zaprezentowała ona utwór "My Heart Will Go on".

  W kategorii uczniów klas IV – VI pierwsze miejsce zajęła Kinga Kłos z utworem "Let it Go".
  Do etapu gminnego jury zakwalifikowało:

  • Kingę Kłos
  • Emilię Tanikowską
  • Weronikę Szewczyk
  • Zofię Pietrzak
  • Karolinę Lipiec
  • Martynę Chyżewską

   
  Na etapie gminnym jury w składzie: Tadeusz Kurant, Krzysztof Mendykowski, Katarzyna Dalmata oceniało występy solistów zespołów, zwracając uwagę na dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości wokalnych, poprawność językową, technikę wykonania, walory głosowe oraz ogólny wyraz artystyczny. 

  Laureatami tegorocznej V edycji konkursu zostali:

  • I miejsce i nagroda Grand Prix – Antonina Mączka z SP w Bychawie,
  • II miejsce – Martyna Chyżewska z SP w Bychawce,
  • III miejsce – Natalia Sadowska z SP w Starej Wsi

   

  Nagrodę Publiczności otrzymała Kinga Kłos ucz. z SP w Bychawce.
   
  Zebrana na konkursie publiczność była pod wrażeniem umiejętności wokalnych, tanecznych i językowych uczestników.
  Piękna dekoracja, kolorowe stroje, wysoki poziom wokalny występujących oraz wspaniała atmosfera sprawiły, że byliśmy świadkami niezwykłego widowiska muzycznego.

  Wyrażamy wdzięczność sponsorom konkursowych nagród: Burmistrzowi Bychawy, Radzie Rodziców oraz anonimowym darczyńcom.


  Konkurs przygotowała i prowadziła Pani Irena Werpuczyńska, nauczycielka języka angielskiego w SP w Bychawce.

             

 • Wystawa prac Pana Stefana Olecha

   „Najdroższa ziemio bychawczyńska,
  ziemio skowronka i malwy,
  ludową pieśnią karmiona
  najpiękniejszej barwy…”

  Jakże wielka miłość bije w sercu autora powyższych słów – p. Stefana Olecha do jego rodzinnej wsi, jego małej ojczyzny – do jej „łąk kwiecistych, odwiecznie zielonych”, pól pszenicznych i w nieskończoność ciągnącej się urodzajnej roli, do ojcowizny, rodziców, do wspomnień z dzieciństwa, często przewijających się w jego utworach.


  Przytoczony wyżej fragment to tylko zagajenie – zachęta do zapoznania się z jego niemałym dorobkiem. Udało nam się zgromadzić około pięćdziesięciu jego wierszy. Z ich wersów wylewa się niebywała wręcz wrażliwość prostego człowieka, piękno i śpiew jego serca i duszy, niekiedy poruszające wyznania i zwierzenia, niekiedy trafione żarty.
  Wrażliwość ta, znalazła odbicie w przywołanych tu wierszach, ale także wypowiedziana jest pędzlem w malowanych przez niego obrazach.


  Czy uda nam się właściwie pochylić nad jego twórczością i wykonać jego testament wyrażony w wierszu ?
  Pragnę, by mój wysiłek intelektualny nie poszedł na marne, by zapuścił korzenie i wrósł głęboko w tę Bychawki ziemię…


  Podejmujemy przynajmniej próbę przywołania jego pamięci, twórczości artystycznej, a także jego zaangażowania społecznikowskiego.


  1 marca 2015r. o godzinie 17.00 w Bychawskim Centrum Kultury odbyło się uroczyste otwarcie wystawy malarstwa p. Stefana Olecha w liczbie ponad 30 obrazów o różnorodnej tematyce, połączonej z prezentacją przez uczniów naszej szkoły jego życiorysu i utworów.
  Wielu z zaproszonych gości na szczęście znalazło czas, aby się z nami spotkać.   Powitała ich serdecznie pani dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kajetana Koźmiana w Bychawce – Bogumiła Rosołowska. Zaszczyciła nas  swoją obecnością pani zastępca burmistrza Marta Wołoszyn.
  Wspaniałym akcentem była obecność rodziny p. Stefana – synów Krzysztofa i Tadeusza z małżonkami oraz dwojga wnucząt. Jakże wzruszające były wspomnienia synów o ojcu, za które z wielkim podziękowaniem zwracamy się do nich. Tu wielkie podziękowania kierujemy również do p. redaktor Moniki Głazik i p. redaktora Marka Matyska, którzy uwiecznili te wspomnienia i całość uroczystości - w głosie i obrazie. Były też wspomnienia sąsiadów, mieszkańców Bychawki zebrane przez panią dyrektor.
  Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że spotkanie, być może dość skromne, lecz niezwykle wzruszające i ciekawe mogło mieć miejsce.
  Dziękujemy panu dyrektorowi Piotrowi Gębie i pracownikom Bychawskiego Centrum Kultury w osobach p. Tomasza Hanaja, p. Joanny Grabczyńskiej, p. Mateusza Wróblewskiego, którzy razem z nami tę wystawę współtworzyli.
  Tworzy się wiele i o wiele łatwiej, kiedy tak jak zwykle są z nami nasi uczniowie pięknie opowiadający życiorys i recytujący wiersze autora.
  Dziękujemy Łucji Marczak, Zosi Pietrzak, Weronice Szewczyk – uczennicom kl. VI, a także Kindze Kłos i Emilce Tanikowskiej z kl. V oraz ich rodzicom, którzy zawsze nam wiernie towarzyszą we wszystkich poczynaniach.
  Dziękujemy „Gazeto Bychawska” za pomoc w przygotowaniu informacji, zaproszeń i propagowaniu naszego przedsięwzięcia.

  Nie obyło się jak zwykle przy takich okazjach bez sponsorów. Dziękujemy p. Małgorzacie Wolskiej – Delikatesy Centrum z Żabiej Woli i p. Markowi Juryckiemu-  piekarnia  Emark ze Starej Wsi. Dzięki Państwu mogliśmy poczęstować zaproszonych gości.
  Wiemy, że wystawa cieszy się zainteresowaniem, świadczą o tym wpisy do księgi  pamiątkowej – i to jest to, o co nam chodziło -  twórczość Stefana Olecha żyje,  a tym samym on jest wśród nas.


  Pierwszy krok zrobiony – marzymy teraz o wydaniu tomiku jego wierszy – artysty samouka, który tak pisze o sobie:
  Nikt mnie tego nie uczył
  i nikt nie uwierzy,
  że tylko to piszę,
  co mi z serca bieży…

  Myślimy, że się uda!

  Henryka Taube
  Anna Bartnik

             

 • Pamiętamy, dziękujemy

  W niedzielę 1. marca podczas Mszy św. (godz. 9.30) w kościele parafialnym w Bychawce modliliśmy się w intencji Żołnierzy Wyklętych.

  Po mszy, w asyście pocztów sztandarowych, przeszliśmy pod pomnik poległych w czasie II wojny światowej mieszkańców Bychawki, gdzie uczciliśmy pamięć żołnierzy walczących za Ojczyznę.

  Serdecznie dziękujemy wszystkim  uczestnikom tej upamiętniającej Dzień Żołnierzy Wyklętych uroczystości.

   

 • Dzień Babci i Dziadka

  Dnia 30.01.2015 (piątek) w naszej szkole, odbyło się Święto Babci i Dziadka.

  Dzieci z oddziałów przedszkolnych przygotowały program artystyczny dla zaproszonych gości. Śmiało i z odwagą recytowały wiersze, śpiewały piosenki oraz tańczyły.

  Po części artystycznej Babcie i Dziadkowie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, na sali gimnastycznej.

  Byliśmy niezmiernie zaszczyceni tak liczną obecnością gości.

  Dziękujemy za obecność i do zobaczenia za rok!

   

  Przedszkolaki i wychowawczynie:

  Ewa Drąg

  Ewa Krzysiak

 • Konkurs piosenki anglojęzycznej

  3 marca 2015r. (wtorek) w naszej szkole odbędzie się KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ.

  Zapraszamy!!!

      <plakat>      <regulamin>     <karta zgłoszeniowa (doc)>     <karta zgłoszeniowa (pdf)>

 • Dziel się radością

  W dzisiejszym świecie, kiedy czas płynie jakby szybciej, kiedy ciągle gdzieś pędzimy - często zapominamy, ile radości można sprawić drugiemu człowiekowi, poświęcając mu odrobinę swojego czasu, uwagi.

  My przekonaliśmy się o tej prostej prawdzie, widząc wzruszone i uśmiechnięte twarze Pań z Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Bychawie.

  Dom prowadzony jest przez trzy sympatyczne siostry ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. Mieszkanki, często schorowane,  znajdują tam  całodobową opiekę, pomoc socjalną (mieszkanie, leki, wyżywienie, odzież). Dom jest zradiofonizowany, co umożliwia Paniom  uczestnictwo w uroczystościach kościelnych, co jest bardzo ważne, bo niektóre z nich nie poruszają się o własnych siłach.

  Wszystko zaczęło  się  od pomysłu, aby przedstawienie pt. Cztery pory roku, które dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Kajetana Koźmiana w Bychawce prezentowały podczas Choinki Noworocznej, pokazać jeszcze komuś, komu może sprawić to odrobinę radości.

  Był 28 stycznia, typowy dla tegorocznej zimy dzień – dżdżysty i ponury. Nam jednak zupełnie to nie przeszkodziło. Ćwiczyliśmy do ostatniej minuty, pojechaliśmy do ośrodka w pełnym rynsztunku, przemaszerowaliśmy przez ulicę barwnym korowodem – i zagraliśmy. I w ciągu niespełna godziny, w niewielkiej sali, udało nam się stworzyć wyjątkową atmosferę – pełnego napięcia oczekiwania, ogromnej radości i szczerego wzruszenia.

  W przedstawieniu brali udział uczniowie klasy I, II i III naszej szkoły oraz chór (dziewczynki z klasy V). Dzieci pod opieką pań: Jolanty Maksim, Beaty Chmielowiec, Krystyny Jagiełło oraz pana Tadeusza Kuranta wcieliły się w role: Starego i Nowego Roku, Wiosny, Lata, Jesieni, Zimy oraz uroczych pomocników pór roku. Na scenie wystąpiły też rozbrykane dzieciaki rzucające niby-śnieżkami oraz poważni recytatorzy, którzy na tle muzyki Antonio Vivaldiego, przypomnieli widzom uroki czterech pór roku. Występy aktorów przeplatane były pastorałkami, pięknie śpiewanymi przez chór oraz wszystkie dzieci. Przedstawienie jednak nie miałoby takiego uroku, gdyby nie stroje -  przepiękne suknie, peleryny, korony, kwiaty, motylki...  Nie mogło też zabraknąć aniołków i pastuszka. Warto wspomnieć, że wszystkie stroje przygotowali własnoręcznie rodzice wraz ze swoimi dziećmi, co dodało przedstawieniu wdzięku.

  W czasie występu aktorzy dali z siebie wszystko, choć trzeba przyznać, że paraliżowała ich trema. Emocje towarzyszące grze dzieci były jeszcze większe niż te podczas przedstawienia w szkole. Nie jest bowiem łatwo grać ze świadomością, że tak ważni słuchacze przyglądają się przedstawieniu z przejęciem i wielką nadzieją na twarzach. Trema jednak opadła, gdy przy pierwszym z utworów - Jest taki dzień – chórowi dzieci zawtórowały siostry zakonne, opiekunki uroczych słuchaczek.

  Potem były oklaski, uśmiechy, rozmowy, wspomnienia i łzy. 

  Pojechaliśmy aby dać innym trochę radości, a tak naprawdę sami otrzymaliśmy dużo więcej…

  Beata Chmielowiec

 • 152 rocznica wybuchu powstania styczniowego

  22 stycznia 1863 roku wybuchło największe polskie powstanie narodowe, było to zbrojne wystąpienie przeciwko Rosji, które do historii przeszło jako Powstanie Styczniowe.

  Przyczyną Powstania Styczniowego był nasilający się rosyjski ucisk narodowy na Polaków. Sam wybuch został poprzedzony wieloma manifestacjami patriotycznymi na terenie Warszawy, które były krwawo tłumione przez Imperium Rosyjskie i jego wojsko. W tym czasie uformowały się dwa przeciwstawne obozy: czerwonych – dążących do wybuchu powstania oraz białych – przeciwników jakichkolwiek zrywów zbrojnych.


  Powstanie Styczniowe zostało przyspieszone przez pobór do wojska rosyjskiego ludności polskiej – tzw. branka. Tymczasowy Rząd Narodowy ogłosił manifest powstańczy, w którym wzywał do walki z zaborcami, jednocześnie gwarantując pewne dobra, m. in. zniesienie różnic stanowych.

  Powstanie Styczniowe objęło swym zasięgiem Królestwo Polskie, a także Litwę, Białoruś oraz część Ukrainy. Istotną rolę w powstanie, jeśli chodzi o działania zbrojne odegrał Romuald Traugutt, który zyskał wielką sławę jako dyktator powstania. Dowodził on jednym z oddziałów, a wszystkie swoje działania poświęcił ratowaniu tego zrywu, do końca walczył o niepodległość.

  Niestety, Powstanie Styczniowe  nie mogło liczyć na powodzenie ani osiągnięcie jakiś większych sukcesów. W noc wybuchu Imperium Rosyjskie dysponowało aż 100 tysięczną armią wobec zaledwie 6 tys. powstańców. Co prawda wojsko polskie było wspomagane przez Polaków ze wszystkich zaborów, emigrację, a także przedstawicieli innych narodów, jednak wobec sił wroga byli praktycznie bezsilni. Ostatecznie Rosja zyskała dwukrotną przewagę liczebną nad powstańcami.

  Dowódcy Powstania Styczniowego: Ludwik Mierosławski, Marian Langiewicz, Romuald Traugutt.

  Powstanie Styczniowe, które zakończyło się wiosną 1864 roku okazało się wielką klęską dla narodu polskiego. Odzyskanie niepodległości stało się czymś niemożliwym i nawet nie myślano wtedy o kolejnych zrywach. Szacuje się, że w powstaniu poległo ok. 20 tys. Polaków.

  Bitwy powstania styczniowego (w województwie lubelskim):

  • bitwa pod Lubartowem (23 stycznia 1863)
  • bitwa pod Krasnobrodem ( 24 marca 1863)
  • bitwa pod Żyrzynem (8 sierpnia 1863)
  • bitwa pod Fajsławicami  (24 sierpnia 1863)
  • bitwa pod Batorzem  (6 września 1863)
  • Bitwa pod Tarnogórą (22 kwietnia 1864)
  • Bitwa pod Zamościem (1 maja 1864)
  • Bitwa pod Lublinem (4 maja 1864)
 • Naszym Babciom i Dziadkom

  Dla kogo ta laurka,
  W słońcu, zieleni, chmurkach?
  Dla kogo każda wnuczka,
  Dla kogo każdy wnuczek,
  Maluje dzisiaj kwiaty,
  Przynosi upominek?
  Dla kogo jest ten wierszyk,
  I życzenia od dzieci?
  Już wiecie?
  Oczywiście!
  Dla wszystkich Babć i Dziadków
  Na świecie.

   

  Naszym Kochanym Babciom i Dziadkom, z okazji Ich Święta, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i uśmiechu.

  Niech Dobry Bóg obdarza Was swoimi łaskami, dodaje sił i wytrwałości na każdy dzień.

   


  Co zawdzięczamy babciom i dziadkom?

  Według badań opinii publicznej (CBOS), babci i dziadkowi zawdzięczamy przede wszystkim opiekę i wychowanie oraz poczucie, że jesteśmy kochani. Te wartości wymieniło na pierwszym miejscu 65 oraz 64 procent ankietowanych.

  W następnej kolejności znalazły się znajomość dziejów rodziny i zasady moralne - po 57 procent, a także wiara, którą zawdzięcza dziadkom 54 procent badanych. Miłość ojczyzny - 38 procent oraz hobby - 25 procent.

  Materialne korzyści, jak mieszkanie czy spadek pojawiały się na końcu, i wspomniało o nich 6 procent respondentów.

  W porównaniu z podobnymi badaniami przeprowadzonymi w 2000 roku, wzrosła rola dziadków jako opiekunów wnuków. Wcześniej mówiła o tym mniej niż połowa respondentów, obecnie - 65 procent ankietowanych.

  Z babcią lub dziadkiem najczęściej prowadzi się rozmowy, chodzi na spacery, uczestniczy w grach i zabawach. Babci i dziadkowi wnuki zawdzięczają też wspólne prace, jak pieczenie i gotowanie, prace w ogrodzie, oglądanie rodzinnych pamiątek i zdjęć, a nawet wycieczki i podróże.

   

 • Klasowe opłatki

  W ostatnim przedświątecznym tygodniu uczniowie poszczególnych klas spotykali się ze swoimi wychowawcami i panią Dyrektor na tradycyjnych „klasowych wigiliach”. 

  Klasowy opłatek to czas wspólnej modlitwy, łamania się opłatkiem, składania życzeń, śpiewania kolęd i biesiadowania. Na świątecznie przystrojonych stołach pojawiły się  potrawy wigilijne. Migające światełkami choinki, dźwięki kolęd - stworzyły atmosferę sprzyjającą rozmowom o tradycjach i zwyczajach bożonarodzeniowych kultywowanych w naszych domach. Był to również czas wspomnień i zatrzymania się na chwilę nad istotą Świąt Bożego Narodzenia.

  Zdjęcia ze spotkań ►►►

 • Wieści z OP w Zdrapach

  O wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnim czasie w Oddziale Przedszkolnym w Zdrapach poinformowała nas wychowawczyni tego oddziału, Pani Zofia Tymińska.


  Pasowanie na Przedszkolaka to piękna i ważna uroczystość  w każdym przedszkolu. Odbyła się ona w Oddziale Przedszkolnym w Zdrapach 27 listopada 2014r.

  Wierszami i piosenkami powitały dzieci Panią Dyrektor Bogumiłę Rosołowską oraz zebranych rodziców. Choć  niełatwo było maluszkom pokonać tremę, to trud występu nagrodziły uśmiechy i oklaski. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i uroczyście przyrzekły, że będą kochać i słuchać się rodziców i Pani, zgodnie bawić się i porządkować zabawki.

  Rodzice również złożyli uroczyste ślubowanie - będą przytulać swoje pociechy i kochać je bez względu na wszystko. Następnie Pani Dyrektor wielkim ołówkiem dokonała pasowania każdego dziecka na Przedszkolaka i wręczyła im słodkie upominki. Rodzice przygotowali poczęstunek i miło ugościli wszystkich zebranych. Później był czas na wspólne zabawy, tańce, śpiewy i andrzejkowe wróżby.

  Mam nadzieję, że ten miłe chwile w Oddziale Przedszkolnym w Zdrapach na długo pozostaną w pamięci wszystkich, którzy świętowali i bawili się razem z nami.


  Świąteczne drzewko

  Nieodzownym elementem nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia jest choinka błyszcząca od światełek, bombek, anielskich włosów i łańcuchów. Dawniej, zielone drzewko ozdabiano zupełnie inaczej. Wieszano na nim własnoręcznie wykonane ozdoby, pierniczki, orzechy i jabłka.

  W naszym Oddziale Przedszkolnym w Zdrapach 9 grudnia 2014 r. gościliśmy  mamy i babcie. Przyszły one, aby razem z dziećmi wykonać dekoracje świąteczne i pokazać nam cudeńka, które  można zrobić samemu. Dzieci z zainteresowaniem obserwowały jak powstają śliczne papierowe gwiazdy, brodate Mikołaje, ptaszki z wydmuszek i świąteczne stroiki. Najmłodsi wytrwale uczyli się sklejać tradycyjne pawie oczka i łańcuch z kolorowych paseczków. Przekonaliśmy się, że pięknych ozdób świątecznych nie musimy kupować w sklepie. Własnoręcznie wykonanie świątecznych dekoracji sprawiło nam wszystkim wiele satysfakcji. Dzięki takiemu rodzinnemu spotkaniu mamy ślicznie przyozdobione  sale i choinkę.

  Dziękuję wszystkim za wspólną pracę i miłe chwile spędzone razem z nami.

  Zdjęcia ►►►

 • Narodowy program rozwoju czytelnictwa

  Szkoła Podstawowa im. K. Koźmiana w Bychawce uczestniczy w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa  przygotowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy udziale Biblioteki Narodowej, Narodowego Centrum Kultury i Instytutu Książki.
  W ubiegłym roku szkolnym w maju podpisane zostało między Miejską Biblioteką Publiczną w Bychawie a naszą szkołą porozumienie o współpracy partnerskiej przy realizacji zadania: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych” dofinansowanego właśnie ze środków wyżej wspomnianego programu.
  Nasza biblioteka przedstawiła zapotrzebowanie na literaturę dziecięcą i młodzieżową opracowane przez p. Annę Bartnik, a także zobowiązała się do zorganizowania i przeprowadzenia w ramach tego projektu konkursów i spotkań z czytelnikami

   

  Spotkania z czytelnikami odbywały i odbywają się cały czas, a w miesiącu listopadzie przeprowadzone zostały 2 konkursy czytelnicze:
  Konkurs plastyczny dla klas l-lll ph. „Portety postaci literackich” – dzieci miały za zadanie narysować dowolną techniką ulubioną postać z przeczytanej przez siebie książki. 24 uczniów klas I,II i III przystąpiło do konkursu, z czego komisja konkursowa w składzie:
  p. Anna Bartnik – przewodnicząca
  p. Elżbieta Janik – członek
  p. Ewa Krzysiak – członek
  po obejrzeniu prac wyłoniła 9 laureatów:

  1. Dawid Sobkowicz – kl. I
  2. Mateusz Piekarz – kl. I
  3. Agata Dyś – kl. I
  4. Mateusz Sopoćko – kl. I
  5. Beata Krusińska – kl. II
  6. Natalia Samborska – kl. II
  7. Nikola Mańka – kl. II
  8. Patryk Janik – kl. II
  9. Kinga Szewczyk – kl. III

  Konkurs czytelniczy dla klas IV-VI ph. „Parada postaci literackich”, do którego przystąpiło 12 uczestniczek. Miały one za zadanie rozpoznanie 4 postaci literackich i tytułów książek, z których one pochodzą, po  wysłuchaniu wcale nie oczywistych opisów.
  Rozstrzygnięcie konkursu przedstawia się następująco:

  I miejsce – Kinga Kłos – kl. V

  II miejsce:
  Martyna Chyżewska – kl. V

  Weronika Szewczyk – kl. VI
   Emilia Tanikowska – kl. V


  III miejsce:
  Weronika Krasucka – kl. IV
  Julia Sprawka – kl. VI

  W dniu 5 grudnia 2014 r. odbył się uroczysty apel podsumowujący konkursy z udziałem p. dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie, Barbary Cywińskiej. Laureaci obydwu konkursów otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy drobne upominki.
  Na koniec rzecz chyba najcenniejsza – otóż w ramach tego projektu Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie zakupiła na zgłoszone wcześniej potrzeby naszej biblioteki. 270 książek przepięknej literatury literatury dziecięcej i młodzieżowej wzbogaciło, urozmaiciło a przede wszystkim uatrakcyjniło nasz księgozbiór. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem przybiegają do biblioteki szkolnej, by wziąć do rąk nowe, pachnące, kolorowe książki.
  Składamy serdeczne podziękowania p. dyrektor Miejskiej Bublioteki Publicznej Barbarze Cywińskiej i p. Ewie Sprawce z filii MBP w Bychawce za tak wspaniałą współpracę, a wszystkich zainteresowanych uczniów, nauczycieli i rodziców zapraszamy do biblioteki szkolnej.

  Program rozwoju czytelnictwa spełnia swoje zadania.

   

 • Rocznica odzyskania niepodległości

  Dnia 13 XI 2014 r. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły spotkali się w sali gimnastycznej, aby oddać hołd i cześć pamięci wszystkim patriotom, którzy składając niejednokrotnie najwyższą ofiarę, czyli swoje życie, uczynili nasz kraj wolnym i niezależnym.

  Dziś nie musimy walczyć i oddawać swego życia, lecz musimy pamiętać o tych wszystkich, którzy nie szczędzili Ojczyźnie tego, co dla nich najcenniejsze, którzy wszystko, co najlepsze złożyli u stóp Matki – Ojczyzny.

  Nadszedł nowy wiek. Zmienia się świat, Europa i Polska. Młode pokolenie ma szansę żyć w nowych, lepszych czasach. Jednak powinno czuć na sobie odpowiedzialność za losy kraju i świata, za losy nasze i naszych bliskich. My dziś żyjący, dzięki naszym przodkom, możemy w pełni docenić niepodległość Ojczyzny. Jesteśmy im wdzięczni za naszą wolną Polskę. Wierzymy, że nasze życie, nauka, praca, poświęcenie będzie choćby częścią długu jaki musimy wobec nich spłacić. Obiecujemy o nich pamiętać zawsze. Dlatego rokrocznie przygotowujemy uroczystość rocznicową związaną z datą odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie kl. IV – VI z powagą i skupieniem recytowali poezję patriotyczną, chór szkolny wykonał pieśni patriotyczne m. in.: „Marsz Pierwszej Brygady”, „Wojenko, wojenko”, „Marsz Polonia”. Narratorki natomiast przekazywały informacje historyczne, które przybliżyły słuchaczom drogę Polski do niepodległości oraz podzieliły się refleksjami na temat współczesnego patriotyzmu i powinności jaka spoczywa na obecnych i przyszłych pokoleniach w stosunku do naszej historii, tradycji, suwerenności i ludzi, którzy o nią walczyli. Wolność bowiem nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją stale zdobywać na nowo – jak nauczał swoich rodaków Jan Paweł II.

  Mówimy ojczyzna, wolność, niepodległość, odwaga, bohaterstwo, poświęcenie, hołd. Cóż znaczą dziś te słowa? Kto ma nauczyć dzieci i młodzież je rozumieć i nadawać im nowego znaczenia? Uczniowie muszą czerpać z doświadczeń rodziców, dziadków, nauczycieli i wychowawców. Program ten został przygotowany właśnie przez grupę nauczycieli: p. H. Taube, p. A. Bartnik, p. T. Kuranta i p. J Szwałka. Uroczystość zakończyła p. dyrektor szkoły – B. Rosołowska jeszcze raz podkreślając ważność tego święta oraz poprosiła zebranych o uczczenie minutą ciszy wszystkich poległych w obronie Ojczyzny.

  Zdjęcia ►►►

 • Budynek pierwszej szkoły odnowiony

  Pamiętamy i pielęgnujemy dzieje Szkoły Podstawowej w Bychawce

  W  związku ze 160 - letnią rocznicą powstania budynku szkolnego w Bychawce, dnia 9 listopada 2014 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli we Mszy św. oraz uroczystości poświecenia zabytkowego budynku dawnej szkoły, który jednocześnie został gruntownie wyremontowany w bieżącym roku i ponownie oddany do użytku społeczności bychawczyńskiej.

  Podczas nabożeństwa, oprócz pocztu sztandarowego miejscowej OSP, naszą szkołę reprezentował uczniowski poczet z historycznym sztandarem, z 1926 r. We Mszy św. uczestniczyli organizatorzy uroczystości – miejscowi strażacy (opiekunowie tego budynku), przedstawiciele władz powiatowych na czele ze Starostą Lubelskim – Pawłem Pikulą i gminnych władz samorządowych z Burmistrzem Bychawy – Januszem Urbanem, a także pani dyrektor naszej szkoły - Bogumiła Rosołowska, nauczyciele, uczniowie, rodzice i parafianie. Mszę św. celebrował ksiądz proboszcz - Stanisław Góra. Oprawę liturgiczną przygotowali uczniowie pod kierunkiem pani Dyrektor i pana Tadeusza Kuranta. Po homilii, z informacjami historycznymi dotyczącymi początków funkcjonowania szkoły w naszej miejscowości, fundatorów, budowniczych tej pierwszej placówki oświatowej z 1854 r, wystąpił emerytowany nauczyciel polonista – pan Andrzej Mendykowski, który na końcu swojego wystąpienia w imieniu mieszkańców Bychawki podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w pozyskaniu środków na remont i jego wykonanie.

  Po Mszy św. zebrani przeszli na teren starego cmentarza, na którym znajduje się grób fundatora pierwszej Szkoły Elementarnej w Bychawce – Józefa Poniatowskiego, aby modlitwą złożyć hołd darczyńcy. Następnie wszyscy przeszli przed pięknie odremontowany budynek dawnej szkoły, gdzie nastąpiła ceremonia poświecenia tego obiektu przez kapłana. Swoimi refleksjami na temat, konieczności remontu tego zabytku i jego przeznaczenia dla miejscowej społeczności, podzielił się Pan Burmistrz i Pan Starosta. Następnie gospodarze obiektu zaprosili zebranych do środka budynku, w którego pomieszczeniach obecnie funkcjonuje biblioteka publiczna i pracownia komputerowa.

  Na pamiątkę tej uroczystości pozostawiono na frontowej ścianie tablicę informacyjną z napisem:

  Budynek powstał w 1854 r.
  Z inicjatywy i wsparcia  tutejszego proboszcza – Ks. Walentego Baranowskiego.
  Przeznaczony był na szkołę elementarną kontynuatorkę istniejącej wcześniej 
  szkółki parafialnej w Bychawce.
  Fundusze na budowę tej placówki oświatowej przeznaczył w 1844 r. dziedzic Tuszowa 
  pułkownik wojsk polskich Józef Ciołek Poniatowski.

  Nauka w tej szkole trwała do 1937 r.

  Bychawka, A.D. 2014

  Tekst opr. Anna Bartnik

  Zdjęcia z uroczystości ►►►

 • Ślubowanie Pierwszoklasistów

  Dnia 5 listopada 2014r. w naszej szkole odbyło się uroczyste Ślubowanie uczniów klasy I.

  Punktualnie o godz. 10.00 wychowawczyni  przywitała przybyłych gości, nauczycieli, rodziców i uczniów. Szczególnie ciepło powitała bohaterów uroczystości – uczniów klasy I.

  Uczniowie  przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Dzielnie uczyli się tekstów wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób.

  W dniu Ślubowania przy współpracy uczennic z klasy III zaprezentowali umiejętności wokalne, recytatorskie i wykazali się również wiedzą dotyczącą naszej Ojczyzny i patrona szkoły. Tym samym udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na sztandar szkoły.

  W niezwykle podniosłej atmosferze Pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

  Po złożeniu ślubowania p. dyrektor Bogumiła Rosołowska dokonała symbolicznego pasowania na ucznia.

  Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów.

  Uśmiechnięci uczniowie przyjęli życzenia i prezenty od Pani Dyrektor, Rodziców, kolegów z klasy II,  ks. Proboszcza i Rady Rodziców.

  Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcia i  wszyscy goście oraz uczniowie z młodszych klas spędzali czas przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez Rodziców.

  Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech.

  Pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.

  Jolanta Maksim

  Fotorelacja z uroczystości ►►►

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Kajetana Koźmiana w Bychawce
  Bychawka Druga Kolonia 75
  23 - 100 Bychawa
  woj. lubelskie

  NIP: 713 255 88 20
 • 815660401

Galeria zdjęć