Sobota 30.04.2016

Zbieramy nakrętki dla podopiecznych hospicjum Małego Księcia w Lublinie

Prosimy o wsparcie akcji,
nakrętkożerca czeka.

Z życia szkoły

 • Dnia 12 kwietnia 2016 r. w ramach realizacji zadań zawartych w „Programie wychowawczym” i „Programie profilaktycznym” w naszej szkole odbyło się spotkanie  uczniów  kl. I - VI z policjantami. Zajęcia profilaktyczne prowadził starszy aspirant – pan Rafał Trocki z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, a towarzyszył mu nasz dzielnicowy, młodszy aspirant – pan Marek Jarzyna. Prowadzący – p. Rafał Trocki w sposób interesujący omówił następujące zagadnienia:

 • Już po raz piaty uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do akcji "Twój Dar Serca dla Hospicjum". Zbieramy pieniądze na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

  Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. „Małego Księcia” funkcjonuje od 1997 roku – jest jedynym w Polsce południowo-wschodniej domowym hospicjum dla dzieci. Zostało powołane, aby objąć domową opieką dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi oraz innymi nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami.

 • Dzisiaj - 5 kwietnia - szóstoklasiści przystąpili do swojego pierwszego ... prawie egzaminu. Pisali sprawdzian, który badał poziom opanowania treści programowych z przedmiotów ogólnokształcących (głównie język polski i matematyka) oraz języka obcego (w naszej szkole angielskiego). Prace uczniowskie będą oceniane przez egzaminatorów zewnętrznych - wyniki poznamy pod koniec maja.

 • 5 kwietnia 2016. (wtorek) odbędzie się sprawdzian dla uczniów klasy szóstej.

  Przypominamy, że ten dzień dla pozostałych uczniów jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

 • Tradycją naszej szkoły jest to, że jeden dzień w roku ster rządzenia przejmują uczniowie. W tym roku Dzień Samorządności odbył się pierwszego kwietnia - i nie był to Prima Aprilis. 
  Funkcję dyrektora, a więc i władzę, przejęła Martyna Chyżewska, a pozostali uczniowie pełnili role nauczycieli i innych pracowników szkoły. Nowi nauczyciele wspaniale wywiązali się ze swoich ról, tak że zaplanowane treści programowe na ten dzień zostały zrealizowane.


  Na zakończenie dnia absolwentki naszej szkoły: Agata Rosołowska i Magda Ładoszek przeprowadziły zajęcia o tematyce prozdrowotnej wzbogacone elementami tanecznymi. Natomiast szkolna pielęgniarka przeprowadziła pogadankę na temat zdrowego stylu życia.

 • Niech Zmartwychwstanie Pańskie
  napełni nas spokojem i wiarą,
  da siłę w pokonywaniu trudności,
  napełni nas cierpliwością,
  pozwoli patrzeć w przyszłość z ufnością na lepsze jutro.

 • 21 marca 2016 r. to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Tego dnia zgodnie z tradycją żegnamy zimę. Dawniej uczniowie robili słomianą kukłę zwana Marzanną lub Śmierciuchą i wrzucali ja do rzeki, aby nurt jak najszybciej zabrał ja ze sobą do morza.

  W tym roku zamiast topienia Marzanny urządziliśmy Święto Wiosny. Spotkaliśmy się na sali gimnastycznej, aby odpowiadać na trudne niekiedy pytania ,,Wiosenny quiz”, rozwiązywać zagadki. Najwięcej emocji było przy zadaniach sprawnościowych: ,,Skoki zajączków” czy bieżna zabawa ,,Słoń”. Aby nowa pora roku była radosna, zielona i kolorowa stworzyliśmy dla niej wieometrowe obrazy. Od razu w naszych klasach zrobiło się wiosennie i kolorowo.

 • Siódmego marca, dokładnie w 160-tą rocznicę śmierci poety, patrona naszej szkoły, Kajetana Koźmiana zorganizowany został konkurs recytatorski Jego twórczości.

  Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Bychawy.

 • Szanowni rodzice!

  Proszę o zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi zasad rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Kajetana Koźmiana w Bychawce
  Bychawka Druga Kolonia 75
  23 - 100 Bychawa
  woj. lubelskie

  NIP: 713 255 88 20
 • 815660401

Galeria zdjęć