• SPOTKANIE Z POLICJANTEM

  Dnia 12 kwietnia 2016 r. w ramach realizacji zadań zawartych w „Programie wychowawczym” i „Programie profilaktycznym” w naszej szkole odbyło się spotkanie  uczniów  kl. I - VI z policjantami. Zajęcia profilaktyczne prowadził starszy aspirant – pan Rafał Trocki z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, a towarzyszył mu nasz dzielnicowy, młodszy aspirant – pan Marek Jarzyna. Prowadzący – p. Rafał Trocki w sposób interesujący omówił następujące zagadnienia:

  - bezpieczna droga ucznia do i ze szkoły;

  - zachowania uczniów w szkole wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników;

  - kontakty z osobami obcymi;

  - cyberprzemoc;

  - środki psychoaktywne;

  - zachowanie się podczas ataku psa.

  W trakcie zajęć zwrócił szczególną uwagę na prawa i obowiązki pieszych jako uczestników ruchu drogowego, zachowania przemocowe w szkole, bezpieczne spędzanie czasu wolnego po lekcjach i bezpieczne korzystanie z telefonów komórkowych, a także z internetu.  Razem z naszymi uczniami zademonstrował , w jaki sposób można uwolnić się od napastnika i jak zachować się podczas ataku psa.

  Na zakończenie spotkania, starszy aspirant omówił umundurowanie policyjne i osobiste wyposażenie policjanta, którym posługuje się w czasie swojej służby.

  Skupienie uwagi uczniów świadczyło o ich zainteresowaniu problematyką jaką przedstawili goście spotkania.

 • ZŁOTÓWKA DLA ZWIERZO-PRZYJACIELA

 • AKCJA CHARYTATYWNA

  Już po raz piaty uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do akcji "Twój Dar Serca dla Hospicjum". Zbieramy pieniądze na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

  Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. „Małego Księcia” funkcjonuje od 1997 roku – jest jedynym w Polsce południowo-wschodniej domowym hospicjum dla dzieci. Zostało powołane, aby objąć domową opieką dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi oraz innymi nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami.

  Zebrane pieniądze pomogą nieuleczlnie chorym dzieciom cieszyć się każdą chwilą życia w otoczeniu najbliższych.


  Gorąco prosimy o wsparcie Akcji.

  Szczegóły >>>

 • I PO BÓLU, CZYLI ... SZÓSTOKLASIŚCI PO SPRAWDZIANIE

  Dzisiaj - 5 kwietnia - szóstoklasiści przystąpili do swojego pierwszego ... prawie egzaminu. Pisali sprawdzian, który badał poziom opanowania treści programowych z przedmiotów ogólnokształcących (głównie język polski i matematyka) oraz języka obcego (w naszej szkole angielskiego). Prace uczniowskie będą oceniane przez egzaminatorów zewnętrznych - wyniki poznamy pod koniec maja.

  Pierwsza część sprawdzianu trwała 80 minut i sprawdzała wiedzę z języka polskiego oraz matematyki. Po przerwie rozpoczęła się druga część z języka angielskiego. Na jej napisanie uczniowie mieli 45 minut.

  Był to najprawdopodobniej sprawdzian historyczny, bo ... ostatni. Resort edukacji zapowiedział likwidację, od przyszłego roku, sprawdzianu dla szóstoklasistów. 

  Po sprawdzianie wszyscy nasi uczniowie byli w dobrych humorach i liczą na świetny wynik.

  - Mam nadzieję na co najmniej 80 proc. – mówił jeden z uczniów.
  – Pytania były łatwiejsze niż na teście próbnym. Jedynie kilka zadań z matematyki było podchwytliwych, na przykład przy obliczeniach prostopadłościanu, ale dałem radę. – cieszył się inny.

 • SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW

  5 kwietnia 2016. (wtorek) odbędzie się sprawdzian dla uczniów klasy szóstej.

  Przypominamy, że ten dzień dla pozostałych uczniów jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

   

  DOBRE RADY NA  TEN DZIEŃ DLA SZÓSTOKLASISTÓW

  1. Zjedz w domu lekkie śniadanie, pamiętaj, że twój mózg potrzebuje energii, by wydajnie pracować. Poza tym burczący brzuch mógłby Ci przeszkadzać w skupieniu się nad zadaniami sprawdzianu.

  2. Nie przychodź do szkoły za wcześnie. Godzinne siedzenie przed salą egzaminacyjną skutecznie zwiększy Twój stres. Udzieli Ci się także zdenerwowanie kolegów.

  3. Pamiętaj jednak, by na sprawdzian się nie spóźnić.

  4. Pamiętaj też, by zabrać ze sobą wszystkie potrzebne pomoce: tylko pióro lub długopis z czarnym tuszem i linijkę. Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

  5. Jeśli chcesz, poproś, by tego dnia w drodze do szkoły towarzyszył Ci ktoś bliski.

  6. Gdy otrzymasz arkusze sprawdzianu, słuchaj uważnie instrukcji nauczyciela i postępuj zgodnie z nimi.

  7. Zanim przystąpisz do pracy, wykonaj kilka spokojnych, głębokich oddechów i pomyśl: „Jestem dobrze przygotowany, poradzę sobie z tym sprawdzianem”.  

  8. Nie zapomnij o modlitwie do Ducha Świętego.

  9. Uważnie czytaj tekst sprawdzianu; większość odpowiedzi na pytania sprawdzianu znajduje się w jego treści.

  10 .Rozwiązując test:

  - czytaj uważnie polecenia;

  - dbaj o staranność i estetykę zapisu;

  - czytaj uważnie, do końca i ze zrozumieniem;

  - odpowiadaj dokładnie na pytania;

  - pisz zdania pojedyncze rozwinięte zamiast złożonych;

  - dbaj o staranność zapisu działań matematycznych;

  - działania matematyczne przelicz dwa razy;

  - zapisuj każde działanie - każdy punkt może się przydać;

  - nie powtarzaj wyrazów w bliskim sąsiedztwie;

  - liczy się jakość a nie ilość napisanego tekstu;

  - sprawdź poprawność wyniku z warunkami zadania;

  - jeżeli zdążysz - przeczytaj raz jeszcze wypracowanie, dostaw brakujące przecinki i popraw błędy;

  - rozwiązuj w pierwszej kolejności zadania łatwe - trudne pozostaw na zakończenie;

  - skup się na zadaniach, pracuj intensywnie i pokaż wszystkim na co naprawdę Cię stać
   

  11. Po sprawdzianie zasługujesz na nagrodę, bez względu na to, jak Ci na nim poszło. Przygotowanie się do sprawdzianu to była ciężka praca. Idź na coś słodkiego, kup sobie prezent. Zrób dla siebie coś miłego.

  12. Pamiętaj, że bez względu na wynik sprawdzianu po wakacjach będziesz uczyć się w gimnazjum.

  POWODZENIA !  BĘDZIE DOBRZE!

 • DZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI

  Tradycją naszej szkoły jest to, że jeden dzień w roku ster rządzenia przejmują uczniowie. W tym roku Dzień Samorządności odbył się pierwszego kwietnia - i nie był to Prima Aprilis. 
  Funkcję dyrektora, a więc i władzę, przejęła Martyna Chyżewska, a pozostali uczniowie pełnili role nauczycieli i innych pracowników szkoły. Nowi nauczyciele wspaniale wywiązali się ze swoich ról, tak że zaplanowane treści programowe na ten dzień zostały zrealizowane.


  Na zakończenie dnia absolwentki naszej szkoły: Agata Rosołowska i Magda Ładoszek przeprowadziły zajęcia o tematyce prozdrowotnej wzbogacone elementami tanecznymi. Natomiast szkolna pielęgniarka przeprowadziła pogadankę na temat zdrowego stylu życia.
   

  Był to cenny, niezapomniany dzień dla nas wszystkich!

   

 • WESOŁYCH ŚWIĄT!

  Niech Zmartwychwstanie Pańskie
  napełni nas spokojem i wiarą,
  da siłę w pokonywaniu trudności,
  napełni nas cierpliwością,
  pozwoli patrzeć w przyszłość z ufnością na lepsze jutro.

   

 • POWITANIE WIOSNY

  21 marca 2016 r. to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Tego dnia zgodnie z tradycją żegnamy zimę. Dawniej uczniowie robili słomianą kukłę zwana Marzanną lub Śmierciuchą i wrzucali ja do rzeki, aby nurt jak najszybciej zabrał ja ze sobą do morza.

  W tym roku zamiast topienia Marzanny urządziliśmy Święto Wiosny. Spotkaliśmy się na sali gimnastycznej, aby odpowiadać na trudne niekiedy pytania ,,Wiosenny quiz”, rozwiązywać zagadki. Najwięcej emocji było przy zadaniach sprawnościowych: ,,Skoki zajączków” czy bieżna zabawa ,,Słoń”. Aby nowa pora roku była radosna, zielona i kolorowa stworzyliśmy dla niej wieometrowe obrazy. Od razu w naszych klasach zrobiło się wiosennie i kolorowo.

  Jolanta Maksim

 • KONKURS RECYTATORSKI TWÓRCZOŚCI KAJETANA KOŹMIANA - WYNIKI

  Siódmego marca, dokładnie w 160-tą rocznicę śmierci poety, patrona naszej szkoły, Kajetana Koźmiana zorganizowany został konkurs recytatorski Jego twórczości.

  Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Bychawy.

  Celem konkursu jest popularyzacja twórczości Kajetana Koźmiana, rozwijanie umiejętności recytatorskich uczniów oraz integrowanie uczniów ze szkół z naszego regionu.

  W konkursie wzięło udział 26 uczniów ze szkół:

  SP im. Rodziny Rohlandów w Żabiej Woli,
  SP im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej,
  SP w Starej Wsi,
  Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie,
  ZSZ nr 1 im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Bychawie
  oraz z naszej szkoły - SP im. Kajetana Koźmiana w Bychawce.

  Uczniowie wybrali do recytacji następujące utwory Kajetana Koźmiana:

  - fragmenty Ziemiaństawa Polskiego, - 9 wykonań

  pieśń nabożną Dla dzieci ze Szkoły Elementarnej w Bychawce, - 4 wykonania

  wiersze: Kogut i kokoszki (2), Do Zofii Przewłockiej ... (1), Prośba wieśniaka do fortuny (1), Na odpust w Bychawce (1), Do kochanki (1), Do księżnej Stanisławowej Jabłonowskiej  ... (1), Do Ignacego Potockiego (1), Do Andrzeja Zamojskiego (1)

  Występy uczniów oceniało jury w składzie: Anna Otrocka (polonistka, regionalistka), Barbara Gąbka (instruktorka kultury żywego słowa w Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach), Barbara Cywińska (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie), Monika Głazik (redaktor naczelna Głosu Ziemi Bychawskiej

  Decyzją jury laureatami Pierwszego Konkursu Twórczości Kajetana Koźmiana zostali:

  - Bogumiła Słomianowska,
  - Kinga Szewczyk,
  - Martyna Rubaj,
  - Małgorzata Krusińska,
  - Emilia Tanikowska,
  - Karolina Regmunt,
  - Oskar Mituła.

  Jury przyznało również wyróżnienia dla: Karoliny Szabelskiej, Julii Sopoćko, Kingi Kłos, Miłosza Tylusa.
  Pozostali uczestnicy otrzymali podziękowania. Podziękowania od organizatorów otrzymały również osoby przygotowujące uczniów do konkursu.

  Wszystkim uczestnikom gratulujemy występu. Zapraszamy za rok.

 • REKRUTACJA - ROK SZKOLNY 2016/17

  Szanowni rodzice!

  Proszę o zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi zasad rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

  Dokumenty można wydrukować bezpośrednio ze strony internetowej naszej szkoły lub pobrać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Kajetana Koźmiana w Bychawce,  Bychawka Druga Kolonia 75, czynnym w dni robocze w godzinach od 7.00 do 13.00.

  Dyrektor Szkoły

  Bogumiła Rosołowska

  <Rekrutacja - zarządzenie>     <Rekrutacja - przedszkole>     <Rekrutacja - szkoła>

 • KONKURS RECYTATORSKI POEZJI KAJETANA KOŹMIANA

  Szanowni Państwo!

  Dyrektorzy szkół! Nauczyciele!

  W związku z przypadającą w tym roku 160. rocznicą śmierci Kajetana Koźmiana – patrona naszej szkoły,  pragniemy zorganizować I Regionalny Konkurs Recytatorski Twórczości Kajetana Koźmiana. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

  Głównym organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Kajetana Koźmiana w Bychawce, a Honorowym Patronatem Burmistrz Bychawy.

  Organizując konkurs pragniemy przybliżyć i popularyzować utwory Kajetana Koźmiana tak blisko związanego z naszym regionem, opisującego nasz piękny krajobraz, codzienne życie i pracę ludzi wsi, często również piszącego o sprawach ważnych dla Polski i dla Polaków, podejmującego tematy trudne i kontrowersyjne. Mamy nadzieję, że dzięki Państwa wsparciu odkryjemy piękno utworów naszego Rodaka i rozpoczniemy cykliczne spotkania z twórczością K. Koźmiana. Jednocześnie dziękujemy dyrektorom szkół  za wspieranie wysiłków nauczycieli  i uczniów oraz za stwarzanie atmosfery sprzyjającej tym, którzy wychowują  młodzież przez sztukę pięknego mówienia poezji i prozy.

  Zapraszamy do udziału w konkursie.

  Życzymy sukcesów i satysfakcji.

  Organizatorzy

  regulamin        karta zgłoszenia

 • KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ

  9 lutego 2016r. (wtorek) w naszej szkole odbędzie się 
  KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ

  pod Patronatem BURMISTRZA BYCHAWY.

  Zapraszamy!!!

      <plakat>      <regulamin>     <karta zgłoszeniowa>

 • KONKURS GRUPY "AZOTY"

  Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej wzięli udział w kolejnej edycji konkursu ,,Zastosowanie chemii w rolnictwie” Grupa Azoty. Na szczeblu szkoły wyłoniono 6 prac plastycznych (po 2 z każdej klasy) i wysłano na konkurs ogólnopolski.
  1 grudnia ogłoszono wyniki konkursu. Zainteresowanie konkursem było olbrzymie. Pomimo, że nie zdobyliśmy głównych nagród, to i tak warto było wziąć udział. Uczniowie w nagrodę otrzymali piękne książki, klasa zaś - kalendarz ścienny. Gratulujemy uczniom, a w przyszłym roku planujemy ponowny udział.

 • III PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

  Dnia 10 stycznia 2016r. (w niedzielę) o godz. 13.30 w Kościele Parafialnym w Bychawie, odbył się III Przegląd Kolęd i Pastorałek dla Najmłodszych.

  Naszą szkolę reprezentowały dzieci z oddziału przedszkolnego (5- i 4- latki) oraz klasa I.

   

  Dzieci śpiewały 2 kolędy:

  1. „Śpij Maleńki Jezu...”
  2. „Wesel się Ziemio...”

   

  Opiekunowie:

  p. Beata Chmielowiec

  p. Ewa Drąg

  p. Tadeusz Kurant

   

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z imprezy

   

 • DZIADEK DO ORZECHÓW

  Nowy rok 2016 uczniowie klas młodszych rozpoczęli obejrzeniem przedstawienia baletowego pt.: „Dziadek do Orzechów i Król Myszy”.

  8 stycznia pojechaliśmy do Lublina, aby w Sali Kongresowej Uniwersytetu Przyrodniczego dać się porwać w świat fantazji i baśni.

  „Dziadek do Orzechów” Piotra Czajkowskiego to baśniowa opowieść o świątecznych przeżyciach małej Klary, jej siostry, Dzielnego Żołnierzyka i innych bohaterów, którzy uciekając przed myszami wędrują po zaczarowanej krainie słodyczy.

  Na spektakl zaprosiła nas uczennica klasy I – Julia Krusińska, która pasjonuje się tańcem i uczęszcza na zajęcia prowadzone przez Teatr Tańca GRAWiTAN z Poniatowej.

  Właśnie Teatr Tańca GRAWiTAN i nasza uczennica Julka podarowali nam niezapomniane chwile z przepiękną muzyką, bajecznie kolorowymi strojami tancerzy i profesjonalnym tańcem małych 4 letnich tancerek oraz ich starszych koleżanek i kolegów.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z imprezy

 • RODZINNE KOLĘDOWANIE

  Pierwszym wydarzeniem w naszej szkole, w nowym roku kalendarzowym było „Rodzinne kolędowanie”, czyli tradycyjne szkolne spotkanie opłatkowe, ale w zmienionej nieco formule i w innym terminie. Zwykle takie spotkania w szkołach organizuje się przed świętami. Natomiast w naszej szkole postanowiliśmy po raz pierwszy zorganizować „Opłatek” – 3. stycznia 2016r., w niedzielę, w godzinach popołudniowych, dla wszystkich mieszkańców Bychawki.

  Pragnęliśmy, aby ten czas był rodzinnym wspólnym kolędowaniem. Nasze oczekiwania się spełniły. Mimo mrozu, do szkoły przybyło wiele dzieci i osób dorosłych, na czele z księdzem proboszczem Stanisławem Górą. Pani dyrektor – Bogumiła Rosołowska rozpoczynając uroczystość, powitała serdecznie wszystkich zebranych i złożyła noworoczne życzenia oraz zapowiedziała występ naszych uczniów. Były to tradycyjne jasełka, składające się z trzech scen. W scenie pierwszej pasterzy pilnujących w nocy owiec odwiedzili aniołowie i wskazali im drogę do narodzonego w Betlejem Jezusa. Pasterze niewiele myśląc podążyli do stajenki, aby oddać Zbawicielowi pokłon. W scenie drugiej Święta Rodzina z troską opiekuje się Dzieciątkiem i przyjmuje gości – pasterzy i królów z darami. Scena trzecia dzieje się w pałacu Heroda, który chciał zgładzić Chrystusa i za namową Diabła i Śmierci pozbyć się Jezusa. Finałowa scena zgromadziła przed widzami wszystkich wykonawców, którzy kończąc przedstawienie złożyli  noworoczne życzenia. Po jasełkach ks. Stanisław Góra i katecheta -Tadeusz Kurant poprowadzili część modlitewną spotkania, wprowadzającą zebranych do łamania się opłatkiem. Przy dźwiękach kolęd wszyscy składali sobie życzenia, dzieląc się opłatkiem. Ten chrześcijański i staropolski zwyczaj wytworzył rodzinną atmosferę i pozwolił przejść do kolejnego punktu programu, czyli kolędowania, biesiadowania i gawędzenia. Śpiewano kolędy znane i te, o których już zapomniano. Częstowano się pysznymi domowymi ciastami, które przynieśli biesiadnicy. Chętni - snuli wspomnienia o tradycjach bożonarodzeniowych kultywowanych w swoich rodzinach, bądź dzielili się ze wszystkimi wrażeniami świątecznymi przeżytymi w dzieciństwie lub w niedalekiej przeszłości. Wiele emocji i wzruszeń dostarczyły słuchającym - kolędy i pastorałki zaśpiewane przez kolejne klas z wychowawcami, a instrumenty wykorzystane przez uczniów tworzyły piękny i spontaniczny akompaniament oraz niepowtarzalne brzmienie. Również kolęda w wykonaniu pracowników szkoły (nauczycieli i obsługi) wypadła znakomicie, bo przecież wszystkie kolędy brzmią pięknie jeżeli śpiewne są z sercem, chóralnie i na chwałę Bożą. Mamy nadzieję, że tegoroczne spotkanie opłatkowe pozostanie w naszej pamięci i pozwoli nam z większą radością oczekiwać kolejnego w następnym roku.

  Jasełka przedstawione na „Rodzinnym kolędowaniu” były jeszcze prezentowane 6. stycznia 2016 r. w kościele parafialnym w Bychawce oraz 17. stycznia na XX Przeglądzie Jasełek w Bychawskim Centrum Kultury w Bychawie.
  Jasełka z uczniami przygotowali p. Anna Bartnik i p. Tadeusz Kurant.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

   

   

 • ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEGO KOLĘDOWANIA

 • ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W ZDRAPACH

  Przedświąteczne spotkanie z Aniołkami

  Czekając na Święta Bożego Narodzenia przedszkolaki cierpliwie przygotowywały dekorację sali - kleiły kolorowe łańcuchy i ubierały choinkę. Zaś 22 grudnia 2015 r. każdy przedszkolak stał się Aniołkiem. Dzieci recytując teksty, śpiewając kolędy i pastorałki wprowadziły zebranych gości w świąteczny nastrój. Następnie nadszedł czas na łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. Spotkanie zakończył słodki poczęstunek pierniczkami.

  Serdeczne podziękowania dla Rodziców za zaangażowanie, przygotowanie strojów oraz słodkie wypieki. Dzieciom składamy gratulacje za piękny występ i odwagę.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć 

  Wizyta Świętego Mikołaja

  Nadszedł długo oczekiwany dzień - 7 grudnia 2015r. Wszystkie przedszkolaki  już od samego rana z wielką niecierpliwością czekały na odwiedziny Świętego Mikołaja. Nasz gość nie zawiódł dzieci i nie kazał długo na siebie czekać. Mimo radości z odwiedzin Mikołaja, na niejednej twarzy można było zobaczyć niepewność, obawę, a nawet lęk. Trwało to jednak krótko. Przedszkolaki dzielnie zaśpiewały przygotowaną piosenkę, rozmawiały z Mikołajem, i oczywiście chwaliły się, że są bardzo grzeczne. Mikołaj wręczył każdemu dziecku wspaniałe prezenty i poszedł odwiedzić inne grzeczne dzieci.


  Pasowanie na Przedszkolaka

  7 grudnia 2015 r. w Oddziale Przedszkolnym w Zdrapach odbyło się "Pasowanie na Przedszkolaka". Dzieci przedstawiły piękny programem artystyczny i złożyły uroczyste przyrzeczenie, że będą wzorowymi przedszkolakami, dobrymi kolegami oraz swym zachowaniem będą sprawiać rodzicom i nauczycielom radość. Następnie pani Dyrektor Bogumiła Rosołowska magicznym ołówkiem pasowała każde dziecko na przedszkolaka. Wręczyła upominki dla grupy w postaci materiałów plastycznych, które dzieci wykorzystają na zajęciach.  Na pamiątkę tego wyjątkowego dnia dzieci otrzymały dyplomy. Dalsza część spotkania upłynęła przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez kochanych rodziców.

  Dziękujemy Pani Dyrektor za udział w spotkaniu i upominki, a rodzicom za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie tej  pięknej uroczystości. DZIĘKUJEMY!!!.


  Dzień Pluszowego Misia

  W dniu 25.11.2015 r. przedszkolaki z Oddziału Przedszkolnego w Zdrapach uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Tego dnia każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim przyjacielem- Misiem Przytulisiem. Przybyły pluszaki duże i małe, kolorowe, puchate i mięciutkie, a każdy z nich był piękny i wyjątkowy.

  W tym dniu było wiele atrakcji: zabawy ruchowe z misiem, rysowanie portretu misia, śpiewanie piosenek i tańce misiowe. To był dzień pełen uśmiechu oraz radości ze wspólnej zabawy.


  Bawimy się i uczymy

  Wspólna zabawa zawsze się uda,

  nikt z przedszkolaków nie wie co to nuda.

  Gdy nasze rączki mozolnie pracują,

  to nasze główki solidnie „główkują”.

  Pomoc kolegów zawsze się przyda,

  razem weselej, radośniej bywa.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć 

  Dzień Chłopaka

  W tym dniu szczególnym - września trzydziestego, ściskamy serdecznie chłopaka każdego. Dziewczynki zaśpiewały swoim kolegom „Sto lat” oraz złożyły im życzenia z okazji Dnia Chłopaka. Każdy chłopiec otrzymał również upominek- autko i słodycze ufundowane przez Radę Rodziców. Ten dzień upłynął w miłej i radosnej atmosferze, na wspólnych tańcach, śpiewie i wesołych zabawach.

 • WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

 • WIGILIA KLASOWA

  „Dziś do Betlejem trzeba nocą iść,

  by Narodzenia czas wypełnił dni…”

   

   

  Te i inne słowa pięknych polskich kolęd i pastorałek towarzyszyły nam podczas Wigilii klasowej zorganizowanej 21 grudnia 2015r.

  Uczennice klasy V wraz z wychowawczynią p. Anną Bartnik zaprosiły pierwszaków z wychowawczynią na tradycyjne spotkanie wigilijne.

  Był pięknie nakryty stół, ponad 12 potraw, choinka, stroiki, sianko.

  Najpierw dziewczynki z klasy V przybliżyły pierwszakom historię Narodzin Jezusa, potem dzieliliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie życzenia.

  Było uroczyście, nastrojowo, domowo i nawet brak śniegu za oknem nie przeszkodził nam, aby poczuć cudowną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Kajetana Koźmiana w Bychawce
  Bychawka Druga Kolonia 75
  23 - 100 Bychawa
  woj. lubelskie

  NIP: 713 255 88 20
 • 815660401

Galeria zdjęć